Pravidlo shromažďování pro dosažení limitu prahové hodnoty kvóty NTFS

Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.NTFSQuotaThresholdLimitReached.Collection (Rule)

Bylo dosaženo limitu prahové hodnoty diskové kvóty NTFS.

Knowledge Base article:

Souhrn

Toto pravidlo shromažďuje události, které signalizují, že v operačním systému byla dosažena prahová hodnota limitu kvóty systému NTFS.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem
CategoryEventCollection
EnabledTrue
Alert GenerateFalse
RemotableTrue
Event LogSystem

Member Modules:

ID Module Type TypeId RunAs 
EventDS DataSource Microsoft.Windows.EventProvider Default
WriteToDB WriteAction Microsoft.SystemCenter.CollectEvent Default
WriteToDW WriteAction Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishEventData Default

Source Code:

<Rule ID="Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem.NTFSQuotaThresholdLimitReached.Collection" Enabled="true" Target="Server2008!Microsoft.Windows.Server.2008.OperatingSystem" ConfirmDelivery="true">
<Category>EventCollection</Category>
<DataSources>
<DataSource ID="EventDS" TypeID="Windows!Microsoft.Windows.EventProvider">
<ComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</ComputerName>
<LogName>System</LogName>
<Expression>
<And>
<Expression>
<SimpleExpression>
<ValueExpression>
<XPathQuery>EventSourceName</XPathQuery>
</ValueExpression>
<Operator>Equal</Operator>
<ValueExpression>
<Value>DISK</Value>
</ValueExpression>
</SimpleExpression>
</Expression>
<Expression>
<SimpleExpression>
<ValueExpression>
<XPathQuery>EventDisplayNumber</XPathQuery>
</ValueExpression>
<Operator>Equal</Operator>
<ValueExpression>
<Value>40</Value>
</ValueExpression>
</SimpleExpression>
</Expression>
</And>
</Expression>
</DataSource>
</DataSources>
<WriteActions>
<WriteAction ID="WriteToDB" TypeID="SC!Microsoft.SystemCenter.CollectEvent"/>
<WriteAction ID="WriteToDW" TypeID="SCDW!Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishEventData"/>
</WriteActions>
</Rule>