Střední doba fyzického disku na přenos 2008

Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerTransfer.Collection (Rule)

Shromažďuje čítač výkonu Fyzický disk\průměr. doba disku/přenos.

Knowledge Base article:

Souhrn

Toto pravidlo shromažďuje údaje o výkonu pro čítač výkonu Fyzický disk\Střední Čítač výkonu Doba disku/přenos

Čítač výkonu Fyzický disk\Střední doba disku/s/Přenos vystaví průměrnou dobu v sekundách průměrného přenosu disku.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk
CategoryPerformanceCollection
EnabledTrue
Instance NamePhysicalDisk
Counter NameAvg. Disk sec/Transfer
Frequency300
Alert GenerateFalse
RemotableTrue

Member Modules:

ID Module Type TypeId RunAs 
PerformanceDS DataSource System.Performance.OptimizedDataProvider Default
WriteToDB WriteAction Microsoft.SystemCenter.CollectPerformanceData Default
WriteToDW WriteAction Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceData Default

Source Code:

<Rule ID="Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerTransfer.Collection" Enabled="true" Target="Server2008!Microsoft.Windows.Server.2008.PhysicalDisk">
<Category>PerformanceCollection</Category>
<DataSources>
<DataSource ID="PerformanceDS" TypeID="SystemPerf!System.Performance.OptimizedDataProvider">
<ComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</ComputerName>
<CounterName>Avg. Disk sec/Transfer</CounterName>
<ObjectName>PhysicalDisk</ObjectName>
<InstanceName>$Target/Property[Type="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.PhysicalDisk"]/PerfmonInstance$</InstanceName>
<AllInstances>false</AllInstances>
<Frequency>300</Frequency>
<Tolerance>0.026</Tolerance>
<ToleranceType>Absolute</ToleranceType>
<MaximumSampleSeparation>12</MaximumSampleSeparation>
</DataSource>
</DataSources>
<WriteActions>
<WriteAction ID="WriteToDB" TypeID="SC!Microsoft.SystemCenter.CollectPerformanceData"/>
<WriteAction ID="WriteToDW" TypeID="SCDW!Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceData"/>
</WriteActions>
</Rule>