FSMO LDAP Bağlama Kullanılabilirliği İzleyicileri

Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ResponseMonitors.FsmoBind.Availability.AggregateMonitor (AggregateMonitor)

Active Directory Etki Alanı Hizmetleri FSMO LDAP Bağlama kullanılabilirliği izleyicilerinin toplu görünümü.

Knowledge Base article:

Özet

Active Directory Etki Alanı Hizmetleri FSMO Bağlama Yanıtı kullanılabilirliği izleyicilerinin toplu görünümü.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRole
Parent MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ResponseMonitors.Availability.AggregateMonitor
AlgorithmWorstOf
CategoryCustom
EnabledTrue
Alert GenerateFalse
Alert Auto ResolveFalse
RemotableTrue
AccessibilityPublic

Source Code:

<AggregateMonitor ID="Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ResponseMonitors.FsmoBind.Availability.AggregateMonitor" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="AD2012R2Core!Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRole" ParentMonitorID="Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ResponseMonitors.Availability.AggregateMonitor" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>Custom</Category>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>