Długość kolejki procesora systemu Windows Server 2012 R2

Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.SystemProcessorQueueLength.Collection (Rule)

Zasada zbierania danych licznika wydajności System\Długość kolejki procesora.

Knowledge Base article:

Podsumowanie

Ta zasada umożliwia zbieranie danych licznika wydajności System\Długość kolejki procesora.

Licznik System\Długość kolejki procesora wskazuje liczbę wątków w kolejce procesora. W przeciwieństwie do liczników dyskowych, ten licznik wskazuje tylko liczbę wątków gotowych, a nie wątków uruchomionych. Istnieje tylko jedna kolejka dla czasu procesora, nawet na komputerach z wieloma procesorami. Dlatego na komputerach z wieloma procesorami należy podzielić tę wartość przez liczbę procesorów obsługujących obciążenie. W zależności od obciążenia, zwykle do przyjęcia jest utrzymująca się kolejka procesora złożona z mniej niż 10 wątków na procesor.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem
CategoryPerformanceCollection
EnabledTrue
Instance NameSystem
Counter NameProcessor Queue Length
Frequency300
Alert GenerateFalse
RemotableTrue

Member Modules:

ID Module Type TypeId RunAs 
PerformanceDS DataSource System.Performance.OptimizedDataProvider Default
WriteToDB WriteAction Microsoft.SystemCenter.CollectPerformanceData Default
WriteToDW WriteAction Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceData Default

Source Code:

<Rule ID="Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.SystemProcessorQueueLength.Collection" Enabled="true" Target="Server2012R2!Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem">
<Category>PerformanceCollection</Category>
<DataSources>
<DataSource ID="PerformanceDS" TypeID="SystemPerf!System.Performance.OptimizedDataProvider">
<ComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</ComputerName>
<CounterName>Processor Queue Length</CounterName>
<ObjectName>System</ObjectName>
<InstanceName/>
<AllInstances>false</AllInstances>
<Frequency>300</Frequency>
<Tolerance>10</Tolerance>
<ToleranceType>Absolute</ToleranceType>
<MaximumSampleSeparation>12</MaximumSampleSeparation>
</DataSource>
</DataSources>
<WriteActions>
<WriteAction ID="WriteToDB" TypeID="SC!Microsoft.SystemCenter.CollectPerformanceData"/>
<WriteAction ID="WriteToDW" TypeID="SCDW!Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceData"/>
</WriteActions>
</Rule>