Délka fronty systémového procesoru v systému Windows Server 2012 R2

Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.SystemProcessorQueueLength.Collection (Rule)

Pravidlo shromažďování pro čítač výkonu Systém / délka fronty procesoru.

Knowledge Base article:

Souhrn

Toto pravidlo shromažďuje údaje o výkonu pro čítač výkonu Systém\Délka fronty procesoru.

Čítač výkonu Systém\Délka fronty procesoru obsahuje počet vláken umístěných ve frontě procesoru. Na rozdíl od čítačů disku tento čítač zobrazuje pouze dokončená vlákna, nikoli spuštěná vlákna. I v počítačích s více procesory je jediná fronta pro využití času procesoru. Pokud má počítač více procesorů, je tedy nutné podělit tuto hodnotu počtem procesorů obsluhujícím danou pracovní zátěž. Délka fronty trvale menší než 10 vláken na jeden procesor je v závislosti na pracovní zátěži normálně přijatelná.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem
CategoryPerformanceCollection
EnabledTrue
Instance NameSystem
Counter NameProcessor Queue Length
Frequency300
Alert GenerateFalse
RemotableTrue

Member Modules:

ID Module Type TypeId RunAs 
PerformanceDS DataSource System.Performance.OptimizedDataProvider Default
WriteToDB WriteAction Microsoft.SystemCenter.CollectPerformanceData Default
WriteToDW WriteAction Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceData Default

Source Code:

<Rule ID="Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.SystemProcessorQueueLength.Collection" Enabled="true" Target="Server2012R2!Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem">
<Category>PerformanceCollection</Category>
<DataSources>
<DataSource ID="PerformanceDS" TypeID="SystemPerf!System.Performance.OptimizedDataProvider">
<ComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</ComputerName>
<CounterName>Processor Queue Length</CounterName>
<ObjectName>System</ObjectName>
<InstanceName/>
<AllInstances>false</AllInstances>
<Frequency>300</Frequency>
<Tolerance>10</Tolerance>
<ToleranceType>Absolute</ToleranceType>
<MaximumSampleSeparation>12</MaximumSampleSeparation>
</DataSource>
</DataSources>
<WriteActions>
<WriteAction ID="WriteToDB" TypeID="SC!Microsoft.SystemCenter.CollectPerformanceData"/>
<WriteAction ID="WriteToDW" TypeID="SCDW!Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceData"/>
</WriteActions>
</Rule>