Sistem İşlemci Sırası Uzunluğu Windows Server 2012 R2

Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.SystemProcessorQueueLength.Collection (Rule)

Sistem\İşlemci Sırası Uzunluğu performans sayacı toplama kuralı.

Knowledge Base article:

Özet

Bu kural, Sistem\İşlemci Sırası Uzunluğu performans sayacının performans verilerini toplar.

Sistem\İşlemci Sırası Uzunluğu performans sayacı, işlemci sırasındaki iş parçacıklarının sayısını sunar. Disk sayaçlarından farklı olarak bu sayaç çalışmakta olan iş parçacıklarını değil yalnızca hazır iş parçacıklarını gösterir. Birden çok işlemci olan bilgisayarlarda bile işlemci zamanı için tek bir sıra vardır. Dolayısıyla, bir bilgisayarın birden çok işlemcisi varsa, bu değeri iş yüküne hizmet veren işlemci sayısıyla bölmeniz gerekir. İşlemci başına 10 adetten az iş parçacığı olan uzun süre tutulan bir işlemci sırası, iş yüküne bağlı olarak olağan kabul edilebilir.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem
CategoryPerformanceCollection
EnabledTrue
Instance NameSystem
Counter NameProcessor Queue Length
Frequency300
Alert GenerateFalse
RemotableTrue

Member Modules:

ID Module Type TypeId RunAs 
PerformanceDS DataSource System.Performance.OptimizedDataProvider Default
WriteToDB WriteAction Microsoft.SystemCenter.CollectPerformanceData Default
WriteToDW WriteAction Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceData Default

Source Code:

<Rule ID="Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.SystemProcessorQueueLength.Collection" Enabled="true" Target="Server2012R2!Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem">
<Category>PerformanceCollection</Category>
<DataSources>
<DataSource ID="PerformanceDS" TypeID="SystemPerf!System.Performance.OptimizedDataProvider">
<ComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</ComputerName>
<CounterName>Processor Queue Length</CounterName>
<ObjectName>System</ObjectName>
<InstanceName/>
<AllInstances>false</AllInstances>
<Frequency>300</Frequency>
<Tolerance>10</Tolerance>
<ToleranceType>Absolute</ToleranceType>
<MaximumSampleSeparation>12</MaximumSampleSeparation>
</DataSource>
</DataSources>
<WriteActions>
<WriteAction ID="WriteToDB" TypeID="SC!Microsoft.SystemCenter.CollectPerformanceData"/>
<WriteAction ID="WriteToDW" TypeID="SCDW!Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceData"/>
</WriteActions>
</Rule>