Microsoft Windows Server DNS-vidarebefordrare villkorlig omvänd NSLookup

Microsoft.Windows.Server.DNS.Forwarder.Conditional.Reverse.NSLookup (AggregateMonitor)

Innehåller resultaten både från testen som utfördes mot localhost och från testen som utfördes mot vidarebefordrarens fjärrmål.

Knowledge Base article:

Sammanfattning

Denna övervakare är en "sämst av" sammanställd övervakare. Den innehåller ett NSLOOKUP-test som körs mot 127.0.0.1 och en beroendeövervakare som innehåller alla fjärr-IP-adresser som vidarebefordraren har som mål. Eftersom inte alla fjärr-IP-adresser kan vara tillgängliga hela tiden, är beroendeövervakaren en "bäst av" övervakare, vilket betyder att den är felfri så länge som åtminstone en fjärr-DNS-server svarar.

Orsaker

NSLOOKUP har misslyckats mot 127.0.0.1 och/eller alla fjärr-DNS-servrar som vidarebefordraren har som mål.

Lösningar

Kontrollera att vidarebefordraren innehåller de rätta fjärr-DNS-servrarna, och att den kan nå dem via nätverket.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.DNS.Forwarder.Conditional.Reverse
Parent MonitorSystem.Health.AvailabilityState
AlgorithmWorstOf
CategoryAvailabilityHealth
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityMatchMonitorHealth
Alert PriorityNormal
Alert Auto ResolveTrue
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
Windows DNS - villkorlig omvänd vidarebefordrare - Alla IP-adresser misslyckades med NSLookup

Domännamn: {0} Server: {1} Varningen indikerar internt fel för övervakaren.
Critical indikerar att NSLookup misslyckades.

Se hälsoutforskaren för mer information.

Source Code:

<AggregateMonitor ID="Microsoft.Windows.Server.DNS.Forwarder.Conditional.Reverse.NSLookup" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="Microsoft.Windows.Server.DNS.Forwarder.Conditional.Reverse" ParentMonitorID="Health!System.Health.AvailabilityState" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>AvailabilityHealth</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.Windows.Server.DNS.Forwarder.Conditional.Reverse.NSLookup_AlertMessageResourceID">
<AlertOnState>Warning</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>Normal</AlertPriority>
<AlertSeverity>MatchMonitorHealth</AlertSeverity>
<AlertParameters>
<AlertParameter1>$Target/Property[Type="Microsoft.Windows.Server.DNS.Forwarder"]/DomainName$</AlertParameter1>
<AlertParameter2>$Target/Host/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/PrincipalName$</AlertParameter2>
</AlertParameters>
</AlertSettings>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>