Adresy IP nasłuchiwania serwera DNS systemu Microsoft Windows Server

Microsoft.Windows.Server.DNS.Server.ListeningIPAddresses (AggregateMonitor)

Agreguje stan wszystkich adresów IP nasłuchiwanych przez serwer. Alerty są generowane pod indywidualnym adresem IP.

Knowledge Base article:

Podsumowanie

Jest to monitor typu „Najgorszy element”. Będzie wykazywał niedobrą kondycję, jeśli dowolny z adresów IP, na których serwer prowadzi nasłuch, nie będzie odpowiadał na polecenia NSLOOKUP.

Przyczyny

Co najmniej jeden adres IP skonfigurowany do nasłuchiwania na serwerze DNS nie odpowiedział prawidłowo na polecenie NSLOOKUP.

Rozwiązania

Sprawdź, czy konfiguracja sieciowa serwera jest prawidłowa. Sprawdź, czy serwer DNS jest skonfigurowany do nasłuchiwania na prawidłowych adresach IP. Sprawdź, czy oprogramowanie zapory nie zakłóca działania systemu DNS.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.DNS.Server
Parent MonitorSystem.Health.AvailabilityState
AlgorithmWorstOf
CategoryAvailabilityHealth
EnabledTrue
Alert GenerateFalse
Alert Auto ResolveTrue
RemotableTrue
AccessibilityPublic

Source Code:

<AggregateMonitor ID="Microsoft.Windows.Server.DNS.Server.ListeningIPAddresses" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="Microsoft.Windows.Server.DNS.Server" ParentMonitorID="Health!System.Health.AvailabilityState" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>AvailabilityHealth</Category>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>