İşletim Sistemi Depolama Yapılandırması

Report.Windows.Server.2008.OperatingSystemStorageConfiguration (LinkedReport)

Microsoft Windows İşletim Sistemi Depolama Yapılandırma Raporu

Knowledge Base article:

Özet

Bu rapor nasıl çalışır?

İşletim Sistemi Depolama Yapılandırması raporu bulunan şu özellikleri görüntüler:

Sağlanan nesneler şu türdeyse, rapor verileri bulur:

Windows Server 2008 Mantıksal Disk

"C:" ifadesini içeren nesneleri arayın

Rapor, bulunan tüm özelliklerin ayrıntılarını sunan matrisi görüntüler.

Bu rapor nasıl kullanılır?

Raporlama alanından çalıştırıldığında:

Arama sonuçlarındaki ikinci sütun, görüntülenen nesnelerin türünü gösterir. Windows Server 2008 Mantıksal Disk türünde nesneler seçtiğinizden emin olun.

İzleme alanından çalıştırıldığında:

"Windows Server 2008 Mantıksal Disk" türünü seçerek bir durum görünümü veya performans görünümü oluşturun.

Hangi parametreler sunulur?

Tarih/Saat seçimi: Göreli ya da sabit tarih ve saat aralığı ve saat dilimi seçimine olanak verir.

Nesne: Hakkında rapor almak için nesne eklemeye izin verir

Element properties:

BaseMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.CustomConfiguration
TargetMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk
AccessibilityPublic
VisibleTrue

Source Code:

<LinkedReport ID="Report.Windows.Server.2008.OperatingSystemStorageConfiguration" Target="Server2008!Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk" Accessibility="Public" Visible="true" Base="ReportLibrary!Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.CustomConfiguration">
<ParameterBlock xmlns="http://schemas.microsoft.com/mom/reporting/2007/ReportParameterSettings" columns="4">
<Controls>
<Control columnSpan="1" rowSpan="2" type="Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.ParameterControl.RelativeDateTimePicker">
<ReportParameters>
<ReportParameter name="TimeZone" binding="TimeZone">
<Prompt>Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library!Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.ParameterPrompt.TimeZone</Prompt>
</ReportParameter>
<ReportParameter name="TimeZoneName" binding="TimeZoneName"/>
<ReportParameter name="StartDate_BaseType" binding="StartDate_BaseType"/>
<ReportParameter name="StartDate_BaseValue" binding="StartDate_BaseValue">
<Prompt>Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library!Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.ParameterPrompt.StartDateTime</Prompt>
</ReportParameter>
<ReportParameter name="StartDate_OffsetType" binding="StartDate_OffsetType"/>
<ReportParameter name="StartDate_OffsetValue" binding="StartDate_OffsetValue"/>
<ReportParameter name="EndDate_BaseType" binding="EndDate_BaseType"/>
<ReportParameter name="EndDate_BaseValue" binding="EndDate_BaseValue">
<Prompt>Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library!Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.ParameterPrompt.EndDateTime</Prompt>
</ReportParameter>
<ReportParameter name="EndDate_OffsetType" binding="EndDate_OffsetType"/>
<ReportParameter name="EndDate_OffsetValue" binding="EndDate_OffsetValue"/>
</ReportParameters>
</Control>
<Control columnSpan="2" rowSpan="2" type="Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.ParameterControl.MonitoringObjectXmlPicker">
<ReportParameters>
<ReportParameter name="ObjectList">
<Prompt>Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library!Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.ParameterPrompt.ObjectList</Prompt>
</ReportParameter>
<ReportParameter name="ManagementGroupId" binding="GroupList"/>
</ReportParameters>
<Properties>
<Property name="TypeFilter">
<Value>Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk</Value>
</Property>
</Properties>
</Control>
</Controls>
</ParameterBlock>
<Parameters>
<Parameter Name="Properties">
<Value>

&lt;Data&gt;
&lt;Columns&gt;
&lt;Column Visible ="True"&gt;
&lt;ID&gt;$MPElement[Name="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice"]/Name$&lt;/ID&gt;
&lt;/Column&gt;
&lt;Column Visible ="True"&gt;
&lt;ID&gt;$MPElement[Name="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.LogicalDisk"]/FileSystem$&lt;/ID&gt;
&lt;/Column&gt;
&lt;Column Visible ="True"&gt;
&lt;ID&gt;$MPElement[Name="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice"]/Description$&lt;/ID&gt;
&lt;/Column&gt;
&lt;Column Visible ="True"&gt;
&lt;ID&gt;$MPElement[Name="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.LogicalDisk"]/Size$&lt;/ID&gt;
&lt;/Column&gt;
&lt;/Columns&gt;
&lt;/Data&gt;

</Value>
</Parameter>
</Parameters>
</LinkedReport>