Dostępność

System.Health.AvailabilityState (AggregateMonitor)

Przedstawia monitor, który agreguje prawidłowość dostępności jednostki.

Knowledge Base article:

Podsumowanie

Ten monitor przedstawia całe monitorowanie dostępności dla tego obiektu. Jeśli stan jest nieznany, to monitorowanie dla tego obiektu nie zostało uruchomione lub też żadne monitory dostępności nie zostały zdefiniowane.

Przyczyny

Stan nieprawidłowości dla tego monitora oznacza problem związany z innym monitorem uruchomionym w celu monitorowania dostępności tego obiektu. Aby wyświetlić wszystkie bieżące alerty z tego obiektu, należy skorzystać z tego łącza:

Wyświetl alerty

Rozwiązania

Wykorzystuje eksploratora prawidłowości w celu sprawdzenia i odnalezienia przyczyny stanu nieprawidłowości. Wykorzystuje wiedzę dotyczącą określonego monitora pozwalającą na rozwiązanie problemu.

Element properties:

TargetSystem.Entity
Parent MonitorSystem.Health.EntityState
AlgorithmWorstOf
CategoryAvailabilityHealth
EnabledTrue
Alert GenerateFalse
Alert Auto ResolveFalse
RemotableTrue
AccessibilityPublic

Source Code:

<AggregateMonitor ID="System.Health.AvailabilityState" Accessibility="Public" Target="System!System.Entity" ParentMonitorID="System.Health.EntityState" Enabled="true" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>AvailabilityHealth</Category>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>