Konfiguracja

System.Health.ConfigurationState (AggregateMonitor)

Przedstawia monitor, który agreguje prawidłowość konfiguracji jednostki.

Knowledge Base article:

Podsumowanie

Ten monitor stanowi zestawienie całości monitorowania konfiguracji tego obiektu. Jeśli stan jest nieznany, to monitorowanie dla tego obiektu nie zostało uruchomione lub też żadne monitory konfiguracji nie zostały zdefiniowane.

Przyczyny

Stan nieprawidłowości dla tego monitora oznacza problem związany z innym monitorem uruchomionym w celu monitorowania konfiguracji tego obiektu. Aby wyświetlić wszystkie bieżące alerty z tego obiektu, należy skorzystać z tego łącza:

Wyświetl alerty

Rozwiązania

Wykorzystuje eksploratora prawidłowości w celu sprawdzenia i odnalezienia przyczyny stanu nieprawidłowości. Wykorzystuje wiedzę dotyczącą określonego monitora pozwalającą na rozwiązanie problemu.

Element properties:

TargetSystem.Entity
Parent MonitorSystem.Health.EntityState
AlgorithmWorstOf
CategoryConfigurationHealth
EnabledTrue
Alert GenerateFalse
Alert Auto ResolveFalse
RemotableTrue
AccessibilityPublic

Source Code:

<AggregateMonitor ID="System.Health.ConfigurationState" Accessibility="Public" Target="System!System.Entity" ParentMonitorID="System.Health.EntityState" Enabled="true" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>ConfigurationHealth</Category>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>