Enhetsgyldighet

System.Health.EntityState (AggregateMonitor)

Angi rotfremhevingsovervåker.

Knowledge Base article:

Sammendrag

Denne overvåkeren er fremhevingsovervåker for alle andre overvåkere som kjører mot dette objektet. Hvis tilstanden er ukjent, har ikke overvåkingen startet for dette objektet, eller ingen overvåkere er definert.

Årsaker

En ugyldig tilstand for denne overvåkeren angir at det er et problem med en annen overvåker som kjører mot dette objektet. Vis alle gjeldende varsler fra dette objektet ved hjelp av denne koblingen:

Vis varsler

Løsninger

Bruk gyldighetsutforskeren til å fordype deg og finne årsaken til den ugyldige tilstanden. Bruk kunnskapen i den bestemte overvåkingen som forårsaker problemet, til å feilsøke og løse problemet.

Element properties:

TargetSystem.Entity
Parent Monitor
AlgorithmWorstOf
CategoryAvailabilityHealth
EnabledTrue
Alert GenerateFalse
Alert Auto ResolveFalse
RemotableTrue
AccessibilityPublic

Source Code:

<AggregateMonitor ID="System.Health.EntityState" Accessibility="Public" Target="System!System.Entity" Enabled="true" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>AvailabilityHealth</Category>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>