Prawidłowość jednostki

System.Health.EntityState (AggregateMonitor)

Główne przedstawienie monitora.

Knowledge Base article:

Podsumowanie

Ten monitor przedstawia wszystkie pozostałe monitory uruchomione w celu monitorowania tego obiektu. Jeśli stan jest nieznany, to monitorowanie dla tego obiektu nie zostało uruchomione lub też żadne monitory nie zostały zdefiniowane.

Przyczyny

Stan nieprawidłowości dla tego monitora oznacza problem związany z innym monitorem uruchomionym w celu monitorowania tego obiektu. Aby wyświetlić wszystkie bieżące alerty z tego obiektu, należy skorzystać z tego łącza:

Wyświetl alerty

Rozwiązania

Wykorzystuje eksploratora prawidłowości w celu sprawdzenia i odnalezienia przyczyny stanu nieprawidłowości. Wykorzystuje wiedzę dotyczącą określonego monitora pozwalającą na rozwiązanie problemu.

Element properties:

TargetSystem.Entity
Parent Monitor
AlgorithmWorstOf
CategoryAvailabilityHealth
EnabledTrue
Alert GenerateFalse
Alert Auto ResolveFalse
RemotableTrue
AccessibilityPublic

Source Code:

<AggregateMonitor ID="System.Health.EntityState" Accessibility="Public" Target="System!System.Entity" Enabled="true" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>AvailabilityHealth</Category>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>