Wydajność

System.Health.PerformanceState (AggregateMonitor)

Przedstawia monitor, który agreguje prawidłowość wydajności jednostki.

Knowledge Base article:

Podsumowanie

Ten monitor przedstawia całe monitorowanie wydajności dla tego obiektu. Jeśli stan jest nieznany, to monitorowanie dla tego obiektu nie zostało uruchomione lub też żadne monitory wydajności nie zostały zdefiniowane.

Przyczyny

Stan nieprawidłowości dla tego monitora oznacza problem związany z innym monitorem uruchomionym w celu monitorowania wydajności tego obiektu. Aby wyświetlić wszystkie bieżące alerty z tego obiektu, należy skorzystać z tego łącza:

Wyświetl alerty

Rozwiązania

Wykorzystuje eksploratora prawidłowości w celu sprawdzenia i odnalezienia przyczyny stanu nieprawidłowości. Wykorzystuje wiedzę dotyczącą określonego monitora pozwalającą na rozwiązanie problemu.

Element properties:

TargetSystem.Entity
Parent MonitorSystem.Health.EntityState
AlgorithmWorstOf
CategoryPerformanceHealth
EnabledTrue
Alert GenerateFalse
Alert Auto ResolveFalse
RemotableTrue
AccessibilityPublic

Source Code:

<AggregateMonitor ID="System.Health.PerformanceState" Accessibility="Public" Target="System!System.Entity" ParentMonitorID="System.Health.EntityState" Enabled="true" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>PerformanceHealth</Category>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>