Güvenlik

System.Health.SecurityState (AggregateMonitor)

Varlık güvenlik sağlığını toplayan döküm izlemesi.

Knowledge Base article:

Özet

Bu izleme, bu nesnenin tüm güvenlik izlemesi için döküm izlemesidir. Durum bilinmiyorsa, bu nesne için izleme başlatılmamıştır ya da izleme güvenliği için tanımlanmış izleme yoktur.

Nedenler

Bu izleme için sağlıksız bir durum, bu nesneye ve izleme güvenliğine karşı çalışan başka bir izlemeyle ilgili bazı sorunları gösterir. Bu bağlantıyı kullanarak, bu nesneden kaynaklanan tüm geçerli uyarıları görüntüleyin:

Uyarıları Görüntüle

Çözümlemeler

Sağlıksız durumun nedenini araştırıp bulmak için sağlık gezginini kullanın. Sorunu bulup gidermek için soruna neden olan özel izleme hakkındaki bilgiyi kullanın.

Element properties:

TargetSystem.Entity
Parent MonitorSystem.Health.EntityState
AlgorithmWorstOf
CategorySecurityHealth
EnabledTrue
Alert GenerateFalse
Alert Auto ResolveFalse
RemotableTrue
AccessibilityPublic

Source Code:

<AggregateMonitor ID="System.Health.SecurityState" Accessibility="Public" Target="System!System.Entity" ParentMonitorID="System.Health.EntityState" Enabled="true" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>SecurityHealth</Category>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>