ChangeLog for Microsoft.SQLServer.Windows.FolderItem.AgentJob.StateView FolderItem in Microsoft.SQLServer.Windows.Views Management Pack

7.2.0.0 [...]

TypeNameChange
FolderItemMicrosoft.SQLServer.Windows.FolderItem.AgentJob.StateViewNo Changes

7.0.42.0 [...]

TypeNameChange
FolderItemMicrosoft.SQLServer.Windows.FolderItem.AgentJob.StateViewNo Changes

7.0.38.0 [...]

TypeNameChange
FolderItemMicrosoft.SQLServer.Windows.FolderItem.AgentJob.StateViewNo Changes

7.0.36.0 [...]

TypeNameChange
FolderItemMicrosoft.SQLServer.Windows.FolderItem.AgentJob.StateViewNo Changes

7.0.34.0 [...]

TypeNameChange
FolderItemMicrosoft.SQLServer.Windows.FolderItem.AgentJob.StateViewNo Changes

7.0.32.0 [...]

TypeNameChange
FolderItemMicrosoft.SQLServer.Windows.FolderItem.AgentJob.StateViewNo Changes

7.0.24.0 [...]

TypeNameChange
FolderItemMicrosoft.SQLServer.Windows.FolderItem.AgentJob.StateViewNo Changes

7.0.20.0 [...]

TypeNameChange
FolderItemMicrosoft.SQLServer.Windows.FolderItem.AgentJob.StateViewNo Changes

7.0.15.0 [...]

TypeNameChange
FolderItemMicrosoft.SQLServer.Windows.FolderItem.AgentJob.StateViewNo Changes

7.0.7.0 [...]

TypeNameChange
FolderItemMicrosoft.SQLServer.Windows.FolderItem.AgentJob.StateViewNo Changes

7.0.0.0 [...]

TypeNameChange
FolderItemMicrosoft.SQLServer.Windows.FolderItem.AgentJob.StateViewNo Changes

6.7.65.0 [...]

TypeNameChange
FolderItemMicrosoft.SQLServer.Windows.FolderItem.AgentJob.StateViewAdded