ChangeLog for AdvisorHostSharepoint RelationshipType in Microsoft.SystemCenter.Advisor.Internal Management Pack

10.19.10505.0 [...]

TypeNameChange
RelationshipTypeAdvisorHostSharepointNo Changes

10.19.10407.0 [...]

TypeNameChange
RelationshipTypeAdvisorHostSharepointNo Changes

10.19.10311.0 [...]

TypeNameChange
RelationshipTypeAdvisorHostSharepointNo Changes

10.19.10050.0 [...]

TypeNameChange
RelationshipTypeAdvisorHostSharepointNo Changes

7.3.13288.0 [...]

TypeNameChange
RelationshipTypeAdvisorHostSharepointNo Changes

7.3.13261.0 [...]

TypeNameChange
RelationshipTypeAdvisorHostSharepointNo Changes

7.3.13142.0 [...]

TypeNameChange
RelationshipTypeAdvisorHostSharepointNo Changes

7.2.12074.0 [...]

TypeNameChange
RelationshipTypeAdvisorHostSharepointNo Changes

7.2.11878.0 [...]

TypeNameChange
RelationshipTypeAdvisorHostSharepointNo Changes

7.2.11719.0 [...]

TypeNameChange
RelationshipTypeAdvisorHostSharepointNo Changes

7.1.10226.1402 [...]

TypeNameChange
RelationshipTypeAdvisorHostSharepointNo Changes

7.1.10226.1064 [...]

TypeNameChange
RelationshipTypeAdvisorHostSharepointNo Changes

7.1.10226.0 [...]

TypeNameChange
RelationshipTypeAdvisorHostSharepointNo Changes

7.0.9538.1069 [...]

TypeNameChange
RelationshipTypeAdvisorHostSharepointChanged

7.0.9538.1047 [...]

TypeNameChange
RelationshipTypeAdvisorHostSharepointAdded