ChangeLog for Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceData WriteActionModuleType in Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Library Management Pack

10.19.10050.0 [...]

TypeNameChange
WriteActionModuleTypeMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceDataNo Changes

10.19.10040.0 [...]

TypeNameChange
WriteActionModuleTypeMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceDataNo Changes

7.3.13142.0 [...]

TypeNameChange
WriteActionModuleTypeMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceDataNo Changes

7.2.11719.0 [...]

TypeNameChange
WriteActionModuleTypeMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceDataNo Changes

7.2.11691.0 [...]

TypeNameChange
WriteActionModuleTypeMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceDataNo Changes

7.2.11257.0 [...]

TypeNameChange
WriteActionModuleTypeMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceDataNo Changes

7.2.10002.0 [...]

TypeNameChange
WriteActionModuleTypeMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceDataNo Changes

7.1.10226.0 [...]

TypeNameChange
WriteActionModuleTypeMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceDataNo Changes

7.0.8432.0 [...]

TypeNameChange
WriteActionModuleTypeMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceDataNo Changes

7.0.8427.0 [...]

TypeNameChange
WriteActionModuleTypeMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceDataNo Changes

6.1.7221.0 [...]

TypeNameChange
WriteActionModuleTypeMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceDataAdded