Pakiet językowy biblioteki programu Microsoft System Center Service Manager

Microsoft.SystemCenter.ServiceManager.Library.PLK :: 7.7.16.19 (Management Pack)

Pakiet administracyjny biblioteki programu Service Manager.

Podsumowanie

Pakiet administracyjny biblioteki dla programu System Center Service Manager.