Pakiet językowy dla biblioteki WS-Management

Microsoft.SystemCenter.WSManagement.Library.PLK :: 7.0.9538.0 (Management Pack)

Pakiet administracyjny biblioteki Microsoft System Center WS-Management: Ten pakiet administracyjny zawiera głównie definicje modułów, których można używać do definiowania odnajdywania/zasad/zadań z wykorzystaniem interfejsu API WS-Management.