Detección de Microsoft System Center 2012 Configuration Manager

Microsoft.SystemCenter2012.ConfigurationManager.Discovery.ESN :: 5.0.8239.1010 (Management Pack)

Este módulo de administración supervisa Microsoft System Center 2012 Configuration Manager