Windows Server 2016 Active Directory Sertifika Hizmetleri İzleme Dil Paketi

Microsoft.Windows.ActiveDirectoryCertificateServices.2016.Monitoring.TRK :: 10.0.0.1 (Management Pack)

Windows Server 2016 Active Directory Sertifika Hizmetleri İzleme Yönetim Paketi

Özet

Bu yönetim paketi, Active Directory Sertifika Hizmetleri sunucu rollerinin sistemi durumunu izler.