Taalpakket voor het besturingssysteem Windows Server 2016 en hoger (controle)

Microsoft.Windows.Server.2016.Monitoring :: 10.1.0.6 (Management Pack)

Management pack voor de besturingssystemen Microsoft Windows Server 2016 en hoger: met dit pakket worden de besturingssystemen Windows Server 2016 en hoger gecontroleerd.

Samenvatting

Met het management pack voor de besturingssystemen Microsoft Windows Server 2016 en hoger worden de beschikbaarheid en prestaties van de besturingssystemen Windows Server 2016 en hoger gecontroleerd. Met dit management pack worden kritieke gebeurtenissen gedetecteerd en gemeld en wordt hierop automatisch gereageerd. Zodoende worden mogelijke onderbrekingen voor de besturingssystemen Windows Server 2016 en hoger geïdentificeerd, gecorrigeerd en voorkomen. Daarom kan dit management pack van essentieel belang zijn voor de beschikbaarheid en het correct functioneren van de Windows Server-infrastructuur, inclusief gerelateerde onderdelen.

Op basis van ingebouwde kennis worden in dit management pack prestatie-, status- en beschikbaarheidsvoorwaarden geïdentificeerd die op problemen duiden. Het management pack kan in sommige gevallen zelfs problemen identificeren voordat ze kritiek worden, waardoor u meer tijd hebt om te reageren en de algehele beschikbaarheid en prestaties van de infrastructuur en bijbehorende componenten van Windows Server toenemen. Daarom vallen de totale eigendomskosten (TCO) door gebruik van het management pack lager uit. De infrastructuur wordt immers op proactieve wijze beheerd en er is minder tijd nodig voor het oplossen van problemen.

Het management pack voor de besturingssystemen Microsoft Windows Server 2016 en hoger bevat de volgende functies en mogelijkheden:

Toepassingsstructuur

Dit management pack detecteert een uitgebreide toepassingsstructuur. In deze toepassingsstructuur worden de relaties tussen alle Windows-onderdelen en logische apparaten weergegeven. Zo kunnen bijvoorbeeld de relaties tussen de computer, het besturingssysteem, de logische schijven, de partities en de fysieke schijven allemaal worden gedetecteerd en weergegeven in diagrammen en topologische oppervlakken.

Monitors en regels

Er is een volledige set monitors en regels beschikbaar om de services, onderdelen en infrastructuur van Windows te bewaken. Het management pack bevat bewakingsmogelijkheden voor:

Taken

Het systeem bevat een set veelgebruikte taken die handig zijn bij het stellen van diagnoses en het oplossen van problemen die van invloed zijn op de beschikbaarheid, prestaties en configuratie van services en onderdelen die met Windows Server te maken hebben.

Kennis

Het systeem bevat een volledige kennisset voor alle monitors, regels en detecties. In de kennisset vindt u informatie om problemen die door monitors en regels worden gesignaleerd sneller te kunnen oplossen. Waar nodig zijn er interne taken, weergaven en rapporten aan de kennisset toegevoegd voor een snelle diagnose en oplossing van problemen.

Rapporten

Het systeem bevat een reeks rapporten aan de hand waarvan beheerders inzicht kunnen krijgen in de geschiedenis van de besturingssystemen Windows Server 2016 en hoger.

Configuratie

Dit management pack hoeft niet te worden geconfigureerd. Functies kunnen worden aangepast om de standaardconfiguratie te wijzigen (bijvoorbeeld: inschakelen/uitschakelen monitors en regels, wijzigen van drempelwaardes, enzovoort.)

Opmerking: Dit management pack is afhankelijk van de bibliotheek van Microsoft Windows Server. Daarom moet dit management pack worden geïmporteerd tijdens of na het importeren van het management pack voor de Windows Server-bibliotheek.

Management Pack Elements

ConditionDetection Modules (1)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.BandwidthUsed.ConditionDetection.ModuleTypeExpressiemoduletype voor gebruikte bandbreedte netwerkadapterMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.BandwidthUsed.ConditionDetection.ModuleTypeAnyInternal

DataSource Modules (10)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.CPUUtilization.ModuleTypeGegevensbronmodule voor CPU-gebruik van WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.CPUUtilization.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskState.DS.ModuletypeGegevensbronmodule voor status van logische Windows-schijf.Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskState.DS.ModuletypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.FreeSpace.ModuletypeGegevensbronmodule voor beschikbare ruimte op logische Windows-schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.FreeSpace.ModuletypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.Legacy.LogicalDisk.FreeSpace.ModuleTypeGegevensbronmodule voor de beschikbare ruimte op de logische schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.Legacy.LogicalDisk.FreeSpace.ModuleTypeAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.ModuleTypeGegevensbronmodule voor de logische schijf.Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.MemoryAvailableMBytes.ModuleTypeGegevensbronmodule voor de beschikbare megabytes (MB) voor het Windows-geheugen.Microsoft.Windows.Server.10.0.MemoryAvailableMBytes.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.BandwidthUsed.ModuleTypeModuletype voor gebruikte bandbreedte netwerkadapterMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.BandwidthUsed.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PercentMemoryUsed.ModuleTypeModuletype Percentage gebruikt geheugenMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PercentMemoryUsed.ModuleTypeAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.Performance.ModuleTypeGegevensbronmodule voor Windows-processorgebruikMicrosoft.Windows.Server.10.0.Processor.Performance.ModuleTypeAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.TimeOffset.ModuleTypeGegevensbronmodule time-offset WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.TimeOffset.ModuleTypeAnyInternal

ProbeAction Modules (6)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.BPA.PowerShellPropertyBagProbeBibliotheekmodule voor testactie van BPA-eigenschappenverzameling van Windows PowerShellMicrosoft.Windows.Server.10.0.BPA.PowerShellPropertyBagProbeAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Cmd.ProbeModuletype voor het testen van de opdrachtregel van Microsoft Windows Server 2016- en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.Cmd.ProbeAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Cmd.Probe.NanoModuletype voor Nano-server-opdrachtregelMicrosoft.Windows.Server.10.0.Cmd.Probe.NanoAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.BPA.Task.ModuleTypeModuletype voor BPA-controletaak van Microsoft Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.BPA.Task.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.PowerShellPerformanceProbeModule voor eigenschappenprestaties van Windows PowerShell-scriptMicrosoft.Windows.Server.10.0.PowerShellPerformanceProbeAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.PowerShellPropertyBagProbeBibliotheekmodule voor testactie van eigenschappenverzameling van Windows PowerShellMicrosoft.Windows.Server.10.0.PowerShellPropertyBagProbeAnyPublic

WriteAction Modules (2)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.PSScriptWriteActionPowerShell-schrijfmoduletype voor controle van BPA van Microsoft ServerMicrosoft.Windows.PSScriptWriteActionAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.BPA.Task.WA.ModuleTypeSchrijfmoduletype voor controle van BPA van Microsoft Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.BPA.Task.WA.ModuleTypeAnyInternal

Unit Monitor Types (12)

 DisplayNameIDAccessibilitySupport Monitor Recalculate
Microsoft.Windows.Server.10.0.CPUUtilization.MonitortypeMonitortype voor CPU-gebruik van WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.CPUUtilization.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskState.MonitortypeStatus van logische Windows-schijf - MonitortypeMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskState.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.FreeSpace.MonitortypeMonitortype voor vrije ruimte op logische Windows-schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.FreeSpace.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.Legacy.LogicalDisk.FreeSpace.MonitortypeMonitortype voor vrije ruimte op logische schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.Legacy.LogicalDisk.FreeSpace.MonitortypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DefragAnalysis.MonitortypeMonitortype voor fragmentatieniveau logische schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DefragAnalysis.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.MonitortypeMonitortype voor beschikbaarheid logische schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.MemoryAvailableMBytes.MonitortypeMonitortype voor beschikbare megabytes (MB) voor processorgebruik van Windows-geheugenMicrosoft.Windows.Server.10.0.MemoryAvailableMBytes.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.MonitorTypeMonitortype BPAMicrosoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.MonitorTypeInternalTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.MonitortypeMonitortype voor status van verbinding van netwerkadapterMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.MonitortypeInternalTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsed.MonitorTypeMonitortype voor percentage gebruikte bandbreedteMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsed.MonitorTypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.MonitortypeHet type Windows-processorprestatiemonitorMicrosoft.Windows.Server.10.0.Processor.MonitortypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.TimeOffset.MonitortypeOffsetMonitor-type van Windows-tijdMicrosoft.Windows.Server.10.0.TimeOffset.MonitortypeInternalFalse

Categories (6)

 IDTarget
Cat.Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.ComputerManagement.TaskCat.Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.ComputerManagement.Task
Cat.Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.ComputerManagement.TaskCat.Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.ComputerManagement.Task
Cat.Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.ComputerManagement.TaskCat.Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.ComputerManagement.Task
Cat.Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ComputerManagement.TaskCat.Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ComputerManagement.Task
Cat.Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.ComputerManagement.TaskCat.Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.ComputerManagement.Task
Cat.Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.ComputerManagement.TaskCat.Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.Processor.ComputerManagement.Task

Aggregate Monitors (3)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.FreeSpaceMonitorRollupLogische schijf - Totaliseringsmonitor voor beschikbare ruimteMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.FreeSpaceMonitorRollupMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskWorstOfAvailabilityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CoreServicesRollupTotalisering van belangrijkste Windows-servicesMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CoreServicesRollupMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemWorstOfStateCollectionTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.PerformanceRollupMonitor voor totaliseren van processorprestaties voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.Processor.PerformanceRollupMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorWorstOfPerformanceHealthTrueFalsePublic

Dependency Monitors (3)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmSource MonitorRelationshipCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.LogicalDiskAvailabilityRollupTotalisering van beschikbaarheid logische schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.LogicalDiskAvailabilityRollupMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionWorstOfSystem.Health.AvailabilityStateMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskAvailabilityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.LogicalDiskPerformanceRollupTotalisering van prestaties logische schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.LogicalDiskPerformanceRollupMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionWorstOfSystem.Health.PerformanceStateMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskStateCollectionTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.LogicalProcessorPerformanceRollupTotalisering van prestaties van logische procesorsMicrosoft.Windows.Server.10.0.Processor.LogicalProcessorPerformanceRollupMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorBestOfSystem.Health.PerformanceStateMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorHostsLogicalProcessorPerformanceHealthFalseFalsePublic

Unit Monitors (55)

 DisplayNameIDTargetCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.Legacy.LogicalDisk.FreeSpace.MonitorMonitor voor de beschikbare ruimte op de logische schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.Legacy.LogicalDisk.FreeSpace.MonitorMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvailabilityHealthFout in bestandssysteem of beschadigd bestandssysteemMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvailabilityHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerReadGemiddeld aantal seconden per leesbewerking logische schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerReadMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerTransferGemiddeld aantal seconden per gegevensoverdracht logische schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerTransferMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerWriteGemiddeld aantal seconden per schrijfbewerking (logische schijf)Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerWriteMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.CurrentDiskQueueLengthHuidige wachtrijlengte voor schijf (logische schijf)Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.CurrentDiskQueueLengthMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DefragAnalysisFragmentatieniveau logische schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DefragAnalysisMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.FreeSpace[Afgeschafte] Vrije ruimte van de logische schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.FreeSpaceMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskCustomFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.MBFreeSpaceWeinig beschikbare ruimte op de logische schijf (MB)Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.MBFreeSpaceMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskCustomFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.PercentageFreeSpaceWeinig beschikbare ruimte op de logische schijf (\%)Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.PercentageFreeSpaceMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskCustomFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.PercentIdleTimePercentage niet-actieve tijd logische schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.PercentIdleTimeMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.CPUUtilizationPercentage logisch CPU-gebruikMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.CPUUtilizationMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorPerformanceHealthFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.PercentDPCTimePercentage logische DPC-tijd CPUMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.PercentDPCTimeMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorPerformanceHealthFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.PercentInterruptTimePercentage logische interrupt-tijd CPUMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.PercentInterruptTimeMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorPerformanceHealthFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.MaxConcurrentAPI.MonitorMonitor voor het maximale aantal gelijktijdige API'sMicrosoft.Windows.Server.10.0.MaxConcurrentAPI.MonitorMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.BPA.OperatingSystem.MonitorBPA-monitor van het besturingssysteemMicrosoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.BPA.OperatingSystem.MonitorMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemConfigurationHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.NetworkAdapterConnectionHealthStatus van de verbinding van de netwerkadapterMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.NetworkAdapterConnectionHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterStateCollectionFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedReadsPercentage voor gebruikte bandbreedte voor lezenMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedReadsMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedTotalPercentage totaal gebruikte bandbreedteMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedTotalMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedWritesPercentage gebruikte bandbreedte voor schrijvenMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedWritesMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ComputerbrowserServiceHealthStatus Computer Browser-serviceMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ComputerbrowserServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.DHCPClientServiceHealthStatus DHCP Client-serviceMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.DHCPClientServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.DNSClientServiceHealthStatus DNS Client-serviceMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.DNSClientServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.EventLogServiceHealthStatus Windows-gebeurtenislogboekserviceMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.EventLogServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.FirewallServiceHealthStatus van Windows Firewall-serviceMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.FirewallServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryAvailableMBytesBeschikbare MB aan geheugenMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryAvailableMBytesMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryFreeSystemPageTableEntriesSysteempaginatabelvermeldingen vrijMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryFreeSystemPageTableEntriesMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPagesPerSecondGeheugenpagina's per secondeMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPagesPerSecondMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PercentCommittedBytesInUsePercentage toegewezen geheugen in gebruikMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PercentCommittedBytesInUseMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PlugandPlayServiceHealthStatus Plug en Play-serviceMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PlugandPlayServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.RPCServiceHealthStatus RPC-serviceMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.RPCServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServerServiceHealthStatus Server-serviceMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServerServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TCPIPNetBiosHelperBrowserServiceHealthStatus TCP/IP-NetBIOS-serviceMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TCPIPNetBiosHelperBrowserServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalCPUUtilizationPercentage totale CPU-gebruikMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalCPUUtilizationMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalDPCTimePercentage totale DPC-tijdMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalDPCTimeMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalPercentInterruptTimeTotaal percentage interrupt-tijdMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalPercentInterruptTimeMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalTimeOffsetTijdnauwkeurigheid buiten bereikMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalTimeOffsetMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.WindowsActivationGereserveerdMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.WindowsActivationMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.WindowsRemoteManagementServiceHealthStatus van Windows Remote Management-serviceMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.WindowsRemoteManagementServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.WorkstationServiceHealthStatus Workstation-serviceMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.WorkstationServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerReadGemiddeld aantal seconden per leesbewerking fysieke schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerReadMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerTransferGemiddeld aantal seconden per gegevensoverdracht fysieke schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerTransferMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerWriteGemiddeld aantal seconden per schrijfbewerking (fysieke schijf)Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerWriteMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.CurrentDiskQueueLengthHuidige wachtrijlengte voor schijf (fysieke schijf)Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.CurrentDiskQueueLengthMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.PercentIdleTimePercentage niet-actieve tijd van fysieke schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.PercentIdleTimeMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.CPUUtilizationPercentage CPU-gebruikMicrosoft.Windows.Server.10.0.Processor.CPUUtilizationMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorPerformanceHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.PercentDPCTimePercentage DPC-tijd CPUMicrosoft.Windows.Server.10.0.Processor.PercentDPCTimeMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorPerformanceHealthFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.PercentInterruptTimePercentage interrupt-tijd CPUMicrosoft.Windows.Server.10.0.Processor.PercentInterruptTimeMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorPerformanceHealthFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.StorportMiniportDriver.Timedout.153.MonitorMonitor voor time-out van het Storport Miniport-stuurprogrammaMicrosoft.Windows.Server.10.0.StorportMiniportDriver.Timedout.153.MonitorMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.TCPv4.SegmentsReceivedPerSecTCPv4-segmenten ontvangen per secondeMicrosoft.Windows.Server.10.0.TCPv4.SegmentsReceivedPerSecMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.TCPv4.SegmentsRetransmittedPerSecOpnieuw uitgezonden TCPv4-segmenten per secondeMicrosoft.Windows.Server.10.0.TCPv4.SegmentsRetransmittedPerSecMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.TCPv4.SegmentsSentPerSecTCPv4-segmenten verzonden per secondeMicrosoft.Windows.Server.10.0.TCPv4.SegmentsSentPerSecMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.TCPv6.SegmentsReceivedPerSecTCPv6-segmenten ontvangen per secondeMicrosoft.Windows.Server.10.0.TCPv6.SegmentsReceivedPerSecMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.TCPv6.SegmentsRetransmittedPerSecOpnieuw uitgezonden TCPv6-segmenten per secondeMicrosoft.Windows.Server.10.0.TCPv6.SegmentsRetransmittedPerSecMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.TCPv6.SegmentsSentPerSecTCPv6-segmenten verzonden per secondeMicrosoft.Windows.Server.10.0.TCPv6.SegmentsSentPerSecMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceHealthFalseTruePublic

Rules (108)

 DisplayNameIDTargetCategoryEnabledAlert Generate
Microsoft.Windows.Server.10.0.CacheDataMapHitsPercent.CollectionPercentage gegevenstoewijzingen van cache opgelostMicrosoft.Windows.Server.10.0.CacheDataMapHitsPercent.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AverageDiskReadQueueLength.CollectionGemiddelde wachtrijlengte leesbewerkingen logische schijf Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AverageDiskReadQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AverageDiskWriteQueueLength.CollectionGemiddelde wachtrijlengte schrijfbewerkingen schijf voor Windows Server 2016 en hoger (logische schijf)Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AverageDiskWriteQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskQueueLength.CollectionVerzamelingsregel voor de gemiddelde schijfwachtrijlengte voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerRead.CollectionVerzamelingsregel voor het gemiddelde aantal seconden per leesbewerking van de schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerRead.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerTransfer.CollectionVerzamelingsregel voor het gemiddelde aantal seconden per overdracht van schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerTransfer.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerWrite.CollectionVerzamelingsregel voor het gemiddelde aantal seconden per schrijfbewerking van schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerWrite.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.CurrentDiskQueueLength.CollectionVerzamelingsregel voor de huidige wachtrijlengte van de schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.CurrentDiskQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiskBytesPerSec.CollectionVerzamelingsregel voor bytes per seconde van schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiskBytesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiskReadBytesPerSec.CollectionGelezen bytes per seconde voor logische schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiskReadBytesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiskReadsPerSec.CollectionVerzamelingsregel voor leesbewerkingen per seconde van schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiskReadsPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiskWriteBytesPerSec.CollectionGeschreven bytes per seconde voor logische schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiskWriteBytesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiskWritesPerSec.CollectionVerzamelingsregel voor schrijfbewerkingen per seconde van schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiskWritesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.FreeMB.CollectionBeschikbare megabytes op logische schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.FreeMB.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.FreeSpace.CollectionPercentage beschikbare ruimte op logische schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.FreeSpace.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.NTFSFileSystemCorrupt.AlertRegel beschadigd NTFS-bestandssysteem voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.NTFSFileSystemCorrupt.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.PercentIdle.CollectionPercentage tijd logische schijf inactief voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.PercentIdle.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.SplitIOPerSec.CollectionSplitsing in meerdere I/O's per seconde logische schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.SplitIOPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.PercentDPCTime.CollectionPercentage DPC-tijd logische processor voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.PercentDPCTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.PercentInterruptTime.CollectionPercentage onderbrekingstijd informatie logische processor voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.PercentInterruptTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.PercentProcessorTime.CollectionPercentage processortijd logische processor voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.PercentProcessorTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.MemoryFreeSystemPageTableEntries.CollectionSysteempaginatabelvermeldingen vrijMicrosoft.Windows.Server.10.0.MemoryFreeSystemPageTableEntries.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.BytesReceivedPerSec.CollectionOntvangen bytes per seconde voor netwerkadapter voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.BytesReceivedPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.BytesSentPerSec.CollectionVerzonden bytes per seconde voor netwerkadapter voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.BytesSentPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.BytesTotalPerSec.CollectionTotaal aantal bytes per seconde voor netwerkadapter voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.BytesTotalPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.CurrentBandwidth.CollectionHuidige bandbreedteMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.CurrentBandwidth.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.OutputQueueLength.CollectionWachtrijlengte voor uitvoerMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.OutputQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedReads.CollectionPercentage voor gebruikte bandbreedte voor lezenMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedReads.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedTotal.CollectionPercentage totaal gebruikte bandbreedteMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedTotal.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedWrites.CollectionPercentage gebruikte bandbreedte voor schrijvenMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedWrites.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CheckingFileSystemOccuredOnStartup.CollectionVerzamelingsregel voor het controleren van het bestandssysteem is uitgevoerd bij opstartenMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CheckingFileSystemOccuredOnStartup.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CleanShutdown.CollectionVerzamelingsregel voor gebeurtenissen die aangeven dat Windows op de juiste manier opnieuw is opgestartMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CleanShutdown.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.DirtyShutdown.CollectionVerzamelingsregel voor ongeldige afsluitgebeurtenissen in WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.DirtyShutdown.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.EventLogFull.AlertGebeurtenislogboekbestand volMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.EventLogFull.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.IPAddressConflict.AlertDubbel IP-adres gedetecteerdMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.IPAddressConflict.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.LDMCantReadDisk.AlertSchijf kan niet worden gelezenMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.LDMCantReadDisk.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryAvailableMBytes.CollectionBeschikbaar geheugen in megabytes voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryAvailableMBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryCacheBytes.CollectionCachebytesMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryCacheBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryCommitLimit.CollectionToewijzingslimietMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryCommitLimit.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryCommittedBytes.CollectionToegewezen bytesMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryCommittedBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPageReadsPerSec.CollectionGelezen geheugenpagina's per seconde voor geheugen voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPageReadsPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPagesInputPerSec.CollectionPagina's invoer per secondeMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPagesInputPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPagesOutputPerSec.CollectionPagina's uitvoer per secondeMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPagesOutputPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPagesPerSec.CollectionGeheugenpagina's per seconde voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPagesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPageWritesPerSec.CollectionGeschreven geheugenpagina's per seconde voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPageWritesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPercentCommittedBytesInUse.CollectionPercentage toegewezen bytes in gebruik voor geheugen voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPercentCommittedBytesInUse.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPoolNonPagedBytes.CollectionBytes voor niet-wisselbare geheugengroep voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPoolNonPagedBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPoolPagedBytes.CollectionBytes voor wisselbare geheugengroep voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPoolPagedBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPoolPagedResidentBytes.CollectionWisselbaar geheugen: residente bytesMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPoolPagedResidentBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemorySystemCacheResidentBytes.CollectionSysteemcache: residente bytesMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemorySystemCacheResidentBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.NetworkAdapterDisconnected.CollectionVerzamelingsregel voor netwerkadapter losgekoppeld van netwerkMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.NetworkAdapterDisconnected.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.NTFSDelayedWriteLost.AlertNTFS - Uitgestelde schrijfbewerking verloren gegaanMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.NTFSDelayedWriteLost.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.NTFSFileSystemCorrupt.AlertNTFS - Bestandssysteem beschadigdMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.NTFSFileSystemCorrupt.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.NTFSQuotaThresholdLimitReached.CollectionVerzamelingsregel voor bereik van limiet drempelwaarde NTFS-quotumMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.NTFSQuotaThresholdLimitReached.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.NTFSQuotaThresholdReached.CollectionVerzamelingsregel voor bereik van drempelwaarde NTFS-quotumMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.NTFSQuotaThresholdReached.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PageFilePercentUsage.CollectionGebruikspercentage wisselbestand Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PageFilePercentUsage.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PercentMemoryUsed.CollectionPercentage gebruikt geheugenMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PercentMemoryUsed.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PerfCounterDataRequestTimeOut.AlertTe groot aantal aanvragen om gegevens voor prestatiemeteritems misluktMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PerfCounterDataRequestTimeOut.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PerformanceRegistryCorruption.AlertRegister voor prestaties beschadigdMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PerformanceRegistryCorruption.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.RebootFromBugCheck.CollectionVerzamelingsregel voor gebeurtenissen die aangeven dat Windows opnieuw is opgestart na een bugcontroleMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.RebootFromBugCheck.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.RestartEvent.CollectionVerzamelingsregel voor gebeurtenissen die aangeven dat Windows opnieuw is opgestartMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.RestartEvent.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServerServiceConfiguration.RuleRegel voor status van de configuratie van de Server-serviceMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServerServiceConfiguration.RuleMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceEnteredUnpredictableState.AlertService met onvoorspelbare statusMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceEnteredUnpredictableState.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceMisconfigured.AlertService onjuist geconfigureerdMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceMisconfigured.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceOrDriverFailedToStart.AlertService of stuurprogramma kan niet worden gestartMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceOrDriverFailedToStart.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceOrDriverFailedToStart.CollectionVerzamelingsregel voor gebeurtenissen die aangeven dat een service of stuurprogramma niet kan worden gestart.Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceOrDriverFailedToStart.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceTerminatedUnexpextedly.AlertService onverwacht gestoptMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceTerminatedUnexpextedly.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceTerminatedUnexpextedly.CollectionVerzamelingsregel voor onverwachte beëindiging van servicesMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceTerminatedUnexpextedly.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ShareConfigurationInvalid.AlertOngeldige shareconfiguratieMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ShareConfigurationInvalid.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ShareConfigurationInvalid.CollectionVerzamelingsregel voor ongeldige shareconfiguratiesMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ShareConfigurationInvalid.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SoftwareUpdateInstallationFailed.AlertInstallatie van software-update misluktMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SoftwareUpdateInstallationFailed.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SoftwareUpdateInstallationFailed.CollectionVerzamelingsregel voor mislukte software-update-installaties.Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SoftwareUpdateInstallationFailed.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SoftwareUpdatesInstalled.CollectionVerzamelingsregel voor gebeurtenissen die te maken hebben met de installatie van software-updates.Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SoftwareUpdatesInstalled.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SoftwareUpdatesScheduledForInstallation.CollectionVerzamelingsregel voor gebeurtenissen die te maken hebben met de geplande installatie van software-updates.Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SoftwareUpdatesScheduledForInstallation.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SystemContextSwitchesPerSec.CollectionContextoverschakelingen per seconde voor systeem voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SystemContextSwitchesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SystemProcessorQueueLength.CollectionWachtrijlengte systeemprocessor voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SystemProcessorQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalPercentDPCTime.CollectionTotaal percentage DPC-tijd processor voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalPercentDPCTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalPercentInterruptTime.CollectionTotaal percentage onderbrekingstijd processorinformatie voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalPercentInterruptTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalPercentProcessorTime.CollectionTotaal percentage processortijd processor voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalPercentProcessorTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AverageDiskReadQueueLength.CollectionGemiddelde wachtrijlengte leesbewerkingen fysieke schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AverageDiskReadQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AverageDiskWriteQueueLength.CollectionGemiddelde wachtrijlengte voor schrijfbewerkingen voor Windows Server 2016 en hoger (fysieke schijf)Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AverageDiskWriteQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskQueueLength.CollectionGemiddelde schijfwachtrijlengte fysieke schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerRead.CollectionGemiddeld aantal seconden per leesbewerking fysieke schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerRead.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerTransfer.CollectionGemiddeld aantal seconden per gegevensoverdracht fysieke schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerTransfer.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerWrite.CollectionGemiddeld aantal seconden per schijfbewerking fysieke schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerWrite.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.CurrentDiskQueueLength.CollectionHuidige schijfwachtrijlengte fysieke schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.CurrentDiskQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiskBytesPerSec.CollectionBytes per seconde fysieke schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiskBytesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiskReadBytesPerSec.CollectionGelezen bytes per seconde fysieke schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiskReadBytesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiskReadsPerSec.CollectionAantal leesbewerkingen per seconde fysieke schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiskReadsPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiskWriteBytesPerSec.CollectionGeschreven bytes per seconde voor fysieke schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiskWriteBytesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiskWritesPerSec.CollectionAantal schrijfbewerkingen per seconde fysieke schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiskWritesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.PercentIdle.CollectionPercentage tijd fysieke schijf inactief voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.PercentIdle.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.SplitIOPerSec.CollectionSplitsing in meerdere I/O's per seconde fysieke schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.SplitIOPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.PercentDPCTime.CollectionPercentage DPC-tijd processorinformatie voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.Processor.PercentDPCTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.PercentInterruptTime.CollectionPercentage onderbrekingstijd processorinformatie voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.Processor.PercentInterruptTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.PercentProcessorTime.CollectionPercentage processortijd processor voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.Processor.PercentProcessorTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.TCPv4.ConnectionFailures.CollectionTCPv4-verbindingsfoutenMicrosoft.Windows.Server.10.0.TCPv4.ConnectionFailures.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.TCPv4.ConnectionsEstablished.CollectionTot stand gebrachte TCPv4-verbindingenMicrosoft.Windows.Server.10.0.TCPv4.ConnectionsEstablished.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.TCPv4.ConnectionsReset.CollectionTCPv4-verbindingen opnieuw instellenMicrosoft.Windows.Server.10.0.TCPv4.ConnectionsReset.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.TCPv4.SegmentsReceivedPerSec.CollectionTCPv4-segmenten ontvangen per secondeMicrosoft.Windows.Server.10.0.TCPv4.SegmentsReceivedPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.TCPv4.SegmentsRetransmittedPerSec.CollectionOpnieuw uitgezonden TCPv4-segmenten per secondeMicrosoft.Windows.Server.10.0.TCPv4.SegmentsRetransmittedPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.TCPv4.SegmentsSentPerSec.CollectionTCPv4-segmenten verzonden per secondeMicrosoft.Windows.Server.10.0.TCPv4.SegmentsSentPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.TCPv6.ConnectionFailures.CollectionTCPv6-verbindingsfoutenMicrosoft.Windows.Server.10.0.TCPv6.ConnectionFailures.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.TCPv6.ConnectionsEstablished.CollectionTot stand gebrachte TCPv6-verbindingenMicrosoft.Windows.Server.10.0.TCPv6.ConnectionsEstablished.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.TCPv6.ConnectionsReset.CollectionTCPv6-verbindingen opnieuw instellenMicrosoft.Windows.Server.10.0.TCPv6.ConnectionsReset.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.TCPv6.SegmentsReceivedPerSec.CollectionTCPv6-segmenten ontvangen per secondeMicrosoft.Windows.Server.10.0.TCPv6.SegmentsReceivedPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.TCPv6.SegmentsRetransmittedPerSec.CollectionOpnieuw uitgezonden TCPv6-segmenten per secondeMicrosoft.Windows.Server.10.0.TCPv6.SegmentsRetransmittedPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.TCPv6.SegmentsSentPerSec.CollectionTCPv6-segmenten verzonden per secondeMicrosoft.Windows.Server.10.0.TCPv6.SegmentsSentPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse

Diagnostics (3)

 DisplayNameIDTargetMonitorCategoryEnabledAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.MaxConcurrentAPI.DiagnosticLijst met prestatiegegevens maximum aantal gelijktijdige API'sMicrosoft.Windows.Server.10.0.MaxConcurrentAPI.DiagnosticMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.MaxConcurrentAPI.MonitorMaintenancetruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.BPA.DiagnosticCompliantieresultaten Best Practices AnalyzerMicrosoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.BPA.DiagnosticMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.BPA.OperatingSystem.MonitorConfigurationHealthfalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TopCPUUsage.DiagnosticLijst met processen met het hoogste CPU-gebruik.Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TopCPUUsage.DiagnosticMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalCPUUtilizationMaintenancetruePublic

Recoveries (1)

 DisplayNameIDTargetMonitorReset MonitorCategoryEnabledAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DefragAnalysis.RecoveryLogische-schijfdefragmentatieMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DefragAnalysis.RecoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DefragAnalysisTrueMaintenancefalseInternal

Agent Tasks (24)

 DisplayNameIDTargetAccessibilityCategoryEnabled
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.ActiveConnections.TaskActieve verbindingen weergevenMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.ActiveConnections.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.IPConfig.TaskIPConfigMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.IPConfig.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.LocalUsersQuery.TaskLokale gebruikers weergevenMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.LocalUsersQuery.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.NetStatisticsServer.TaskServerstatistieken weergevenMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.NetStatisticsServer.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.NetStatisticsWorkstation.TaskWorkstation-statistieken weergevenMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.NetStatisticsWorkstation.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.NetworkShareQuery.TaskNetwerkshares weergevenMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.NetworkShareQuery.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.ProcessList.TaskProcessen in lijst weergevenMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.ProcessList.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.RoutePrint.TaskRoute PrintMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.RoutePrint.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.ServicesQuery.TaskLijst met services weergevenMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.ServicesQuery.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.SessionQuery.TaskActieve sessies weergevenMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.SessionQuery.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.UserAccountSettingsQuery.TaskAccountinstellingen weergevenMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.UserAccountSettingsQuery.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Chkdsk.Full.TaskChkdsk uitvoeren met optie VolledigMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Chkdsk.Full.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Chkdsk.Scan.TaskChkdsk uitvoeren met controleoptieMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Chkdsk.Scan.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Chkdsk.SpotFix.TaskChkdsk uitvoeren met spotfixoptieMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Chkdsk.SpotFix.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Chkdsk.TaskChkdsk uitvoerenMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Chkdsk.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Chkntfs.TaskChkntfs uitvoerenMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Chkntfs.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DefragAnalysis.TaskLogische-schijfdefragmentatieMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DefragAnalysis.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.FsUtil.RepairState.TaskFsutil uitvoeren met optie voor reparatiestatusMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.FsUtil.RepairState.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.VolumeInfo.TaskInformatie over het volumeMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.VolumeInfo.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.BPA.CheckBPAResult.TaskCompliantieresultaten Best Practices Analyzer weergevenMicrosoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.BPA.CheckBPAResult.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPublicConfigurationHealthFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.StartFirewallService.TaskDe Firewall-service startenMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.StartFirewallService.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.StartServerService.TaskServer-service startenMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.StartServerService.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.StartWindowsRemoteManagementService.TaskDe Windows Remote Management-service startenMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.StartWindowsRemoteManagementService.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TopCPUUsage.TaskLijst met processen met het hoogste CPU-gebruik.Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TopCPUUsage.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPublicMaintenanceTrue

UI Page Sets (4)

 IDType Definition
Microsoft.Windows.Server.10.0.CPUUtilization.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.10.0.CPUUtilization.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.10.0.CPUUtilization.Monitortype
Microsoft.Windows.Server.10.0.FreeSpace.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.10.0.FreeSpace.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.10.0.FreeSpace.Monitortype
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Monitortype
Microsoft.Windows.Server.10.0.MemoryAvailableMBytes.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.10.0.MemoryAvailableMBytes.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.10.0.MemoryAvailableMBytes.Monitortype

Console Tasks (6)

 DisplayNameIDTargetAccessibilityEnabled
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.ComputerManagement.TaskDe console Computerbeheer startenMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.ComputerManagement.TaskDe console Computerbeheer startenMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.ComputerManagement.TaskDe console Computerbeheer startenMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ComputerManagement.TaskDe console Computerbeheer startenMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.ComputerManagement.TaskDe console Computerbeheer startenMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.ComputerManagement.TaskDe console Computerbeheer startenMicrosoft.Windows.Server.10.0.Processor.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorPublicTrue

Folder Items (1)

 DisplayNameIDFolderNameElementID
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterUtilization.Dashboard.ViewNetwerkadaptergebruik voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterUtilization.Dashboard.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterUtilization.Dashboard.View

Views (10)

 DisplayNameIDTargetTypeAccessibilityVisible
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.State.DetailsViewGedetailleerde statusweergave voor schijfpartities voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.State.DetailsViewMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionMicrosoft.SystemCenter.StateDetailDefinitionViewTypeInternalTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.State.DetailsViewGedetailleerde statusweergave logische schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.State.DetailsViewMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskMicrosoft.SystemCenter.StateDetailDefinitionViewTypeInternalTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.State.DetailsViewGedetailleerde statusweergave netwerkadapter voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.State.DetailsViewMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterMicrosoft.SystemCenter.StateDetailDefinitionViewTypeInternalTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterBytesReceivedsec.ViewNetwerkadapter\Ontvangen bytes per secondeMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterBytesReceivedsec.ViewMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterBytesSentsec.ViewNetwerkadapter\Verzonden bytes per secondeMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterBytesSentsec.ViewMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterBytesTotalsec.ViewNetwerkadapter\Totaal aantal bytes per secondeMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterBytesTotalsec.ViewMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterUtilization.Dashboard.ViewNetwerkadaptergebruik voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterUtilization.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.State.DetailsViewGedetailleerde statusweergave besturingssysteem Microsoft Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.State.DetailsViewMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.StateDetailDefinitionViewTypeInternalTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.State.DetailsViewGedetailleerde statusweergave fysieke schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.State.DetailsViewMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskMicrosoft.SystemCenter.StateDetailDefinitionViewTypeInternalTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.State.DetailsViewGedetailleerde statusweergave processor voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.Processor.State.DetailsViewMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorMicrosoft.SystemCenter.StateDetailDefinitionViewTypeInternalTrue

Linked Reports (17)

 DisplayNameIDBaseTargetAccessibilityVisible
Report.Windows.Server.10.0.DiskPerformanceAnalysisAnalyse schijfprestatiesReport.Windows.Server.10.0.DiskPerformanceAnalysisMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.OperatingSystemConfigurationConfiguratie van het besturingssysteemReport.Windows.Server.10.0.OperatingSystemConfigurationMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.CustomConfigurationMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformancePrestaties van besturingssysteemReport.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStorageConfigurationOpslagconfiguratie besturingssysteemReport.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStorageConfigurationMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.CustomConfigurationMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPrestatiegeschiedenisReport.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryContextSwitchesPerSecPrestatiegeschiedenis (contextoverschakelingen per seconde)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryContextSwitchesPerSecMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryMemory.AvailableMBPrestatiegeschiedenis van geheugen (beschikbare MB)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryMemory.AvailableMBMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryMemory.PageReadsPerSecPrestatiegeschiedenis van geheugen (gelezen pagina's per seconde)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryMemory.PageReadsPerSecMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryMemory.PagesPerSecPrestatiegeschiedenis van geheugen (pagina's per seconde)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryMemory.PagesPerSecMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryMemory.PageWritesPerSecPrestatiegeschiedenis van geheugen (geschreven pagina's per seconde)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryMemory.PageWritesPerSecMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPagingFile.PercentageUsagePrestatiegeschiedenis van wisselbestand (percentage gebruik)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPagingFile.PercentageUsageMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPercentInterruptTimePrestatiegeschiedenis (percentage interrupt-tijd)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPercentInterruptTimeMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPercentProcessorTimePrestatiegeschiedenis (percentage processortijd)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPercentProcessorTimeMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPhysicalDisk.AvgDiskQueueLengthPrestatiegeschiedenis fysieke schijf (gemiddelde wachtrijlengte voor schijf)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPhysicalDisk.AvgDiskQueueLengthMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPoolNonpagedBytesPrestatiegeschiedenis geheugen (niet-wisselbare bytes)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPoolNonpagedBytesMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPoolPagedBytesPrestatiegeschiedenis geheugen (wisselbare bytes)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPoolPagedBytesMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryProcessorQueueLengthPrestatiegeschiedenis (wachtrijlengte processor)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryProcessorQueueLengthMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue