Jazyková sada Active Directory Domain Services pro Microsoft Windows Server 2012 R2 (Monitoring)

Microsoft.Windows.Server.AD.2012.R2.Monitoring :: 10.0.2.4 (Management Pack)

Sada Management Pack pro službu Active Directory Domain Services pro Windows Server 2012 R2 (Monitoring)

Souhrn

Sada pro správu monitorování služby AD na serveru Microsoft Windows Server 2012 R2

Účel

Sada pro správu služby Active Directory systému Microsoft® Windows® zajišťuje sledování adresářové služby Active Directory® a jejích souvisejících podsystémů v celé doménové struktuře. Navíc k fungování v reálném čase a ke sledování událostí zajišťuje tato sada pro správu automatizované a uživatelsky nastavitelné možnosti odezvy, které můžete využívat k okamžité reakci na kritické problémy s výkonem, stavem nebo kapacitou.

Tato sada pro správu se vyznačuje rozsáhlou znalostní databází služby Active Directory a odkazy na nejaktuálnější zdroje informací a jejím účelem je poskytovat hodnotu a snižovat náklady, úsilí a dovednosti vyžadované ke správě služby Active Directory.

Informace v této sadě pro správu můžete používat k řízení služby Active Directory a k zjištění potenciálních problémů ještě dřív, než začnou být kritické.

Funkce

Sada pro správu služby Active Directory poskytuje vlastnosti, které potřebujete ke správně svého prostředí Active Directory, včetně automatického zjišťování, sledování a obnovy stavu a sledování replikace. Rozsáhlá znalostní databáze zabudovaná do této sady pro správu vám umožňuje spravovat vaše prostředí Active Directory při zvýšení dostupnosti, bezpečnosti a výkonu. Například tato sada pro správu vás upozorňuje na následující kritické podmínky:

Tato sada pro správu obsahuje pohledy, které můžete používat k centrálnímu sledování stavu, výkonu a dostupnosti vašeho prostředí Active Directory. Můžete používat např. následující pohledy k okamžité správě vašeho prostředí Active Directory tak, aby byl zajištěn okamžitý návrat vaší investice:

Tato sada pro správu dále poskytuje automatizovaná pravidla ke sledování výkonu a stavu základních funkcí služby Active Directory, včetně následujících:

Tato pravidla shromažďují data o rychlosti, kapacitě a dostupnosti. Tyto informace o výkonu můžete snadno analyzovat pomocí zpráv specifických pro službu Active Directory, které jsou obsaženy v této sadě pro správu. Tyto zprávy můžete použít k provedení přesného vyvážení zatížení a plánování kapacity a k upozornění na případné budoucí problémy. Navíc jsou zde zprávy, schématické pohledy a úlohy, které:

Konfigurace

Jelikož je DNS tak životně důležitou součástí služby Active Directory, doporučujeme, abyste si instalovali také sadu pro správu služby DNS (Domain Name Service) společnosti Microsoft.

Dále je doporučeno, abyste si nainstalovali sadu pro správu operačních systému Windows.

Po první instalaci sady pro správu služby Active Directory budete muset nakonfigurovat následující položky:

Určete maximální přijatelnou latenci replikace ve vaší doménové struktuře, tedy maximální dobu, po kterou si přejete čekat na příchod změn k jakémukoliv danému řadiči domény.

Pokud chcete nastavit u monitorování replikace toto maximální zpoždění, přepište prahovou hodnotu zpoždění replikace pro pravidlo: Kontrola replikace zobrazení služby Active Directory

Management Pack Elements

ConditionDetection Modules (1)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
ConsolidatorConditionDetectionKonsolidátor událostiConsolidatorConditionDetectionAnyInternal

DataSource Modules (27)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
AD_Monitor_Trusts.DataSourceZdroj dat skriptu důvěryhodnosti monitorování služby Active Directory AD_Monitor_Trusts.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.Bind.DataSourceZdroj dat skriptu dostupnosti vazby protokolu LDAPMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.Bind.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DCLocator.DataSourceZdroj dat DCLocator Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DCLocator.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DiskSpace.DITBytes.DataSourceZdroj dat skriptu volného místa na disku se souborem databáze služby Active Directory (v bajtech)Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DiskSpace.DITBytes.DataSourceAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DiskSpace.DITPercent.DataSourceZdroj dat skriptu volného místa na disku se souborem databáze služby Active Directory (v procentech)Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DiskSpace.DITPercent.DataSourceAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DiskSpace.LogBytes.DataSourceZdroj dat skriptu pro volné místo na disku pro soubor protokolování služby Active Directory (v bajtech)Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DiskSpace.LogBytes.DataSourceAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DiskSpace.LogPercent.DataSourceZdroj dat skriptu volného místa na disku pro soubor protokolování služby Active Directory (v procentech)Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DiskSpace.LogPercent.DataSourceAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoBind.DataSourceZdroj dat skriptu dostupnosti vazby na server s rolí FSMO pomocí protokolu LDAP Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoBind.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoPing.DataSourceZdroj dat skriptu dostupnosti u role FSMO pomocí příkazu PING Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoPing.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.GCResponse.DataSourceZdroj dat dostupnosti vyhledávání v globálním katalogu Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.GCResponse.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.ReplicationShowReplCheck.DataSourceZdroj dat skriptu kontroly replikace zobrazení služby Active Directory Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.ReplicationShowReplCheck.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.Size.DITBytes.DataSourceZdroj dat skriptu velikosti volného místa na disku se souborem databáze služby Active Directory (v bajtech)Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.Size.DITBytes.DataSourceAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.SysVol.DataSourceZdroj dat adresáře Sysvol Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.SysVol.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.FsmoHolders.DataSourceZdroj dat skriptu konzistence FSMO Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.FsmoHolders.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.GroupPolicy.DataSourceZdroj dat skriptu zásad skupiny Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.GroupPolicy.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.NetworkAdapters.DNS.DataSourceZdroj dat monitorování serverů DNS síťových adaptérů Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.NetworkAdapters.DNS.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.ReplicationConsistency.DataSourceZdroj dat skriptu konzistence replikace Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.ReplicationConsistency.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.ReplicationPartnerCount.DataSourceZdroj dat skriptu čítače partnera replikace služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.ReplicationPartnerCount.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.LostObjectCount.DataSourceZdroj dat ztracených a nalezených objektů služby Active Directory Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.LostObjectCount.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.Atq.AvgThreads.Monitor.DataSourceZdroj dat průměrných vláken ATQMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.Atq.AvgThreads.Monitor.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.BindTimes.DataSourceZdroj dat skriptu doby vazby protokolu LDAP Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.BindTimes.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.DataSourceZdroj dat skriptu výkonu odezvy u serveru s rolí FSMO s protokolem LDAP Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.GCResponse.DataSourceZdroj dat doby odezvy vyhledávání v globálním katalogu Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.GCResponse.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerformanceEssentialServices.LSASS.Monitor.DataSourceZdroj dat služby LSASS v Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerformanceEssentialServices.LSASS.Monitor.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Replication.Queue.DataSourceZdroj dat replikace služby Active Directory ve frontěMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Replication.Queue.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.RIDPool.Free.DataSourceZdroj dat volného fondu AD RIDMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.RIDPool.Free.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.TimeSkew.DataSourceZdroj dat časového posunu AD Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.TimeSkew.DataSourceAnyInternal

ProbeAction Modules (2)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
AD.Tasks.ProbeActionTypeTyp sondy úkolu služby Active DirectoryAD.Tasks.ProbeActionTypeAnyInternal
Microsoft.Server.AD.2012.R2.LDAPBind.ResponseCheckDoba vazby protokolu LDAP (úkol a diagnostika)Microsoft.Server.AD.2012.R2.LDAPBind.ResponseCheckAnyInternal

Unit Monitor Types (24)

 DisplayNameIDAccessibilitySupport Monitor Recalculate
AD_Monitor_Connections.MonitortypeTyp monitorování připojení monitorování služby Active Directory AD_Monitor_Connections.MonitortypeInternalFalse
AD_Monitor_Trusts.MonitortypeTyp monitorování důvěryhodností monitorování služby Active Directory AD_Monitor_Trusts.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.Bind.MonitortypeTyp monitorování dostupnosti vazby protokolu LDAP Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.Bind.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DCLocator.MonitortypeTyp monitorování lokátoru řadiče doményMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DCLocator.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DiskSpace.DIT.MonitortypeTyp monitorování volného místa na disku se souborem databáze služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DiskSpace.DIT.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DiskSpace.Log.MonitortypeTyp monitorování volného místa na disku se souborem protokolování služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DiskSpace.Log.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoBind.MonitortypeTyp monitorování dostupnosti vazby na server s rolí FSMO pomocí protokolu LDAP Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoBind.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoPing.MonitortypeTyp monitorování dostupnosti příkazu PING u role FSMO Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoPing.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.GCResponse.MonitortypeTyp monitorování dostupnosti vyhledávání v globálním katalogu Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.GCResponse.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.ReplicationShowReplCheck.MonitortypeTyp monitorování kontroly replikace zobrazení služby Active Directory Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.ReplicationShowReplCheck.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.SysVol.MonitortypeMonitorování stavu adresáře SYSVOLMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.SysVol.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.FsmoHolders.MonitortypeTyp monitorování konzistence serveru s rolí FSMO Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.FsmoHolders.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.GroupPolicy.MonitortypeTyp monitorování zásad skupiny Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.GroupPolicy.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.NetworkAdapters.DNS.MonitortypeTyp monitorování serverů DNS síťových adaptérů Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.NetworkAdapters.DNS.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.ReplicationConsistency.MonitortypeTyp monitorování konzistence replikaceMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.ReplicationConsistency.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.ReplicationPartnerCount.MonitortypeTyp monitorování čítače partnerů replikace Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.ReplicationPartnerCount.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.LostObjectCount.MonitortypeTyp monitorování ztracených a nalezených objektů služby Active Directory Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.LostObjectCount.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.Atq.AvgThreads.Monitor.MonitortypeTyp monitorování průměrného počtu vláken ATQMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.Atq.AvgThreads.Monitor.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.BindTimes.MonitortypeTyp monitorování doby vazby protokolu LDAP Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.BindTimes.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.MonitortypeTyp monitorování výkonu odezvy serveru s rolí FSMO Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.GCResponse.MonitortypeTyp monitorování doby odezvy vyhledávání v globálním katalogu Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.GCResponse.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerformanceEssentialServices.LSASS.Monitor.MonitortypeTyp monitorování procesu služby LSASSMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerformanceEssentialServices.LSASS.Monitor.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Replication.Queue.MonitortypeTyp monitorování fronty replikace služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Replication.Queue.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.TimeSkew.MonitortypeMonitorování časového posunuMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.TimeSkew.MonitortypeInternalFalse

Categories (3)

 IDTarget
Cat.Microsoft.Windows.Server.AD.DomainController.ADSIEditCat.Microsoft.Windows.Server.AD.DomainController.ADSIEditMicrosoft.Windows.Server.AD.DomainController.ADSIEdit
Cat.Microsoft.Windows.Server.AD.DomainController.DSACat.Microsoft.Windows.Server.AD.DomainController.DSAMicrosoft.Windows.Server.AD.DomainController.DSA
Cat.Microsoft.Windows.Server.AD.DomainController.LDPCat.Microsoft.Windows.Server.AD.DomainController.LDPMicrosoft.Windows.Server.AD.DomainController.LDP

Aggregate Monitors (17)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ADTrust.AggregateMonitorMonitorování důvěryhodnosti služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ADTrust.AggregateMonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleWorstOfCustomTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AtqMonitors.Performance.AggregateMonitorMonitorování fronty asynchronních vláken (ATQ)Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AtqMonitors.Performance.AggregateMonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleWorstOfCustomTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialServices.AggregateMonitorDůležité služby dostupnostiMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialServices.AggregateMonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleWorstOfCustomTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DatabaseAndLog.AggregateMonitorDatabáze služby Active Directory a monitorování souborů protokolůMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DatabaseAndLog.AggregateMonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleWorstOfCustomTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DNS.AggregateMonitorMonitorování DNS integrované ve službě Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DNS.AggregateMonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleWorstOfCustomTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.FsmoConsistency.AggregateMonitorMonitorování konzistence FSMOMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.FsmoConsistency.AggregateMonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleWorstOfCustomTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerformanceEssentialServices.AggregateMonitorDůležité služby výkonuMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerformanceEssentialServices.AggregateMonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleWorstOfCustomTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerformanceReplication.AggregateMonitorReplikace služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerformanceReplication.AggregateMonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleWorstOfCustomTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ReplicationMonitors.AggregateMonitorMonitorování replikace služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ReplicationMonitors.AggregateMonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleWorstOfCustomTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ReplicationPartner.AggregateMonitorPartnerské monitorování replikace služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ReplicationPartner.AggregateMonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleWorstOfCustomTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ResponseMonitors.Availability.AggregateMonitorMonitorování odezvyMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ResponseMonitors.Availability.AggregateMonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleWorstOfCustomTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ResponseMonitors.FsmoBind.Availability.AggregateMonitorMonitorování dostupnosti vazby na server s rolí FSMO pomocí protokolu LDAPMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ResponseMonitors.FsmoBind.Availability.AggregateMonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleWorstOfCustomTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ResponseMonitors.FsmoBind.Performance.AggregateMonitorMonitorování výkonu vazby na server s rolí FSMO pomocí protokolu LDAPMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ResponseMonitors.FsmoBind.Performance.AggregateMonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleWorstOfCustomTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ResponseMonitors.FsmoPing.Availability.AggregateMonitorMonitorování dostupnosti u role FSMO pomocí příkazu PINGMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ResponseMonitors.FsmoPing.Availability.AggregateMonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleWorstOfCustomTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ResponseMonitors.FsmoPing.Performance.AggregateMonitorMonitorování výkonu u role FSMO pomocí příkazu PINGMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ResponseMonitors.FsmoPing.Performance.AggregateMonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleWorstOfCustomTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ResponseMonitors.Performance.AggregateMonitorMonitorování doby odezvyMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ResponseMonitors.Performance.AggregateMonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleWorstOfCustomTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.WindowsTime.AggregateMonitorMonitorování služby Systémový časMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.WindowsTime.AggregateMonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleWorstOfCustomTrueFalsePublic

Dependency Monitors (3)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmSource MonitorRelationshipCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialServices.DNS.DependencyMonitorDostupnost serveru DNS (Domain Name System) integrovaného se službou ADMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialServices.DNS.DependencyMonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleWorstOfSystem.Health.AvailabilityStateMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleHostsDNSCustomTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialServices.SYSVOL.DependencyMonitorSlužby adresáře SYSVOL (systémový svazek domény)Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialServices.SYSVOL.DependencyMonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleWorstOfSystem.Health.AvailabilityStateMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleHostsSYSVOLCustomTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerformanceEssentialServices.DNS.DependencyMonitorVýkon serveru DNS (Domain Name System) integrovaného se službou ADMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerformanceEssentialServices.DNS.DependencyMonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleWorstOfSystem.Health.PerformanceStateMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleHostsDNSCustomTrueFalsePublic

Unit Monitors (58)

 DisplayNameIDTargetCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
AD_Monitor_Trusts.MonitorMonitorování důvěryhodnostiAD_Monitor_Trusts.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.Bind.MonitorMonitorování dostupnosti vazby protokolu LDAPMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.Bind.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DCLocator.ServiceCheckStav lokátoru DCLocatorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DCLocator.ServiceCheckMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DiskSpace.DIT.MonitorMonitorování volného místa na disku se souborem databáze služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DiskSpace.DIT.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DiskSpace.Log.MonitorMonitorování volného místa na disku se souborem protokolování služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DiskSpace.Log.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoBind.Domain.MonitorMonitorování dostupnosti vazby protokolu LDAP u hlavního serveru doménMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoBind.Domain.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoBind.Infra.MonitorMonitorování dostupnosti vazby protokolu LDAP u hlavního serveru infrastrukturyMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoBind.Infra.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoBind.PDC.MonitorMonitorování dostupnosti vazby protokolu LDAP u primárního řadiče doményMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoBind.PDC.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoBind.RID.MonitorMonitorování dostupnosti vazby protokolu LDAP u hlavního serveru RIDMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoBind.RID.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoBind.Schema.MonitorMonitorování dostupnosti vazby protokolu LDAP u hlavního serveru schématMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoBind.Schema.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoPing.Domain.MonitorMonitorování dostupnosti příkazu Ping u hlavního serveru doménMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoPing.Domain.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoPing.Infra.MonitorMonitorování dostupnosti příkazu Ping u hlavního serveru infrastrukturyMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoPing.Infra.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoPing.PDC.MonitorMonitorování dostupnosti primárního řadiče domény příkazem PingMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoPing.PDC.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoPing.RID.MonitorMonitorování dostupnosti příkazu Ping u hlavního serveru RIDMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoPing.RID.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoPing.Schema.MonitorMonitorování dostupnosti příkazu Ping u hlavního serveru schématMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.FsmoPing.Schema.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.GCResponse.MonitorMonitorování dostupnosti vyhledávání v globálním kataloguMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.GCResponse.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.GlobalCatalogServerRoleAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.ReplicationShowReplCheck.MonitorKontrola replikace zobrazení služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.ReplicationShowReplCheck.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.SysVol.ServiceCheckStav sdílení služeb adresáře SYSVOL (systémový svazek domény)Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.SysVol.ServiceCheckMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.ADWS.ServiceCheckStav služby Active Directory Web ServicesMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.ADWS.ServiceCheckMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.DFS.ServiceCheckStav služby Obor názvů DFSMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.DFS.ServiceCheckMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.DFSR.ServiceCheckStav služby Replikace distribuovaného systému souborůMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.DFSR.ServiceCheckMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.SYSVOL.DFSRCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.DFSR.WMICheckStav WMI u služby Replikace distribuovaného systému souborůMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.DFSR.WMICheckMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.SYSVOL.DFSRCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.DNS.ServiceCheckStav serveru DNS (Domain Name Server)Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.DNS.ServiceCheckMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DNSCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.DnsClient.ServiceCheckStav služby klienta DNSMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.DnsClient.ServiceCheckMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.GroupPolicy.ServiceCheckStav služby Klient Zásad skupinyMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.GroupPolicy.ServiceCheckMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.ISM.ServiceCheckStav služby zasílání zpráv mezi lokalitamiMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.ISM.ServiceCheckMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.KDC.ServiceCheckStav služby KDC (Key Distribution Center) protokolu KerberosMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.KDC.ServiceCheckMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.NetLogon.ServiceCheckStav služby NetLogonMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.NetLogon.ServiceCheckMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.NTDS.ServiceCheckStav služby Active Directory Domain ServicesMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.NTDS.ServiceCheckMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.NTFRS.ServiceCheckStav služby replikace souborůMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.NTFRS.ServiceCheckMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.SYSVOL.NTFRSCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.W32Time.ServiceCheckStav služby Systémový časMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.W32Time.ServiceCheckMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.FsmoConsistency.Domain.MonitorMonitorování konzistence hlavního názvového serveru doményMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.FsmoConsistency.Domain.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.FsmoConsistency.Infra.MonitorMonitorování konzistence hlavního serveru infrastrukturyMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.FsmoConsistency.Infra.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.FsmoConsistency.RID.MonitorMonitorování konzistence hlavního serveru RIDMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.FsmoConsistency.RID.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.FsmoConsistency.Schema.MonitorMonitorování konzistence hlavního serveru schématMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.FsmoConsistency.Schema.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.GroupPolicy.MonitorMonitorování aktualizace Zásad skupinyMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.GroupPolicy.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.NetworkAdapters.DNS.MonitorMonitorování serverů DNS síťových adaptérůMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.NetworkAdapters.DNS.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.ReplicationConsistency.MonitorMonitorování konzistence replikaceMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.ReplicationConsistency.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.ReplicationPartnerCount.MonitorMonitorování čítače partnera replikaceMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Configuration.ReplicationPartnerCount.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ConnectionObject.MonitorMonitorování objektu připojení řadiče doményMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ConnectionObject.MonitorMicrosoft.Windows.Server.AD.Library.ConnectionObjectStateCollectionTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.LostObjectCount.MonitorMonitorování ztracených a nalezených objektů služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.LostObjectCount.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.Atq.AvgThreads.MonitorMonitorování průměrného počtu vláken ATQMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.Atq.AvgThreads.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.BindTimes.MonitorMonitorování doby vazby protokolu LDAPMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.BindTimes.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Bind.Domain.MonitorMonitorování výkonu vazby protokolu LDAP u hlavního názvového serveru doményMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Bind.Domain.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Bind.Infra.MonitorMonitorování výkonu vazby protokolu LDAP u hlavního serveru infrastrukturyMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Bind.Infra.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Bind.PDC.MonitorMonitorování výkonu vazby protokolu LDAP u primárního řadiče doményMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Bind.PDC.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Bind.RID.MonitorMonitorování výkonu vazby protokolu LDAP u hlavního serveru RIDMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Bind.RID.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Bind.Schema.MonitorMonitorování výkonu vazby protokolu LDAP u hlavního serveru schématMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Bind.Schema.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Ping.Domain.MonitorMonitorování výkonu příkazu Ping u hlavního názvového serveru doményMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Ping.Domain.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Ping.Infra.MonitorMonitorování výkonu příkazu Ping u hlavního serveru infrastrukturyMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Ping.Infra.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Ping.PDC.MonitorMonitorování výkonu příkazu Ping u primárního řadiče doményMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Ping.PDC.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Ping.RID.MonitorMonitorování výkonu příkazu Ping u hlavního serveru RIDMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Ping.RID.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Ping.Schema.MonitorMonitorování výkonu příkazu Ping u hlavního serveru schématMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Ping.Schema.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.GCResponse.MonitorMonitorování doby odezvy vyhledávání v globálním kataloguMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.GCResponse.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.GlobalCatalogServerRoleAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.Replication.Queue.MonitorMonitorování fronty služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.Replication.Queue.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerformanceEssentialServices.DNS.MonitorMonitorování procesu DNSMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerformanceEssentialServices.DNS.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DNSCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerformanceEssentialServices.LSASS.MonitorMonitorování procesu služby LSASSMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerformanceEssentialServices.LSASS.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.TimeSkew.MonitorMonitorování časového posunuMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.TimeSkew.MonitorMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleCustomTrueTruePublic

Rules (119)

 DisplayNameIDTargetCategoryEnabledAlert Generate
Accounts_with_the_same_SID_have_been_detected___one_has_been_deleted_5_RuleByly zjištěny účty se stejným SID – jeden byl odstraněn.Accounts_with_the_same_SID_have_been_detected___one_has_been_deleted_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Account_Changes_Report_Creation_Only_RuleVytvořit zprávu o změnách účtuAccount_Changes_Report_Creation_Only_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionFalseFalse
Account_creation_will_fail_on_this_domain_controller_until_the_account_identifier_pool_is_obtained_5_RuleNa tomto řadiči domény se vytvoření účtu nezdaří, dokud se nezíská fond identifikátorů účtů.Account_creation_will_fail_on_this_domain_controller_until_the_account_identifier_pool_is_obtained_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Account_Name_Not_Unique_5_RuleNázev účtu není jedinečný.Account_Name_Not_Unique_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionFalseFalse
AD_MOM_Agent_Proxy_is_not_enabledAgent proxy není povolený.AD_MOM_Agent_Proxy_is_not_enabledMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueTrue
An_account_cannot_be_added_to_the_group_5_RuleÚčet nešlo přidat do skupiny.An_account_cannot_be_added_to_the_group_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
An_account_name_collision_occurred___this_may_result_in_authentication_failures_5_RuleNastala kolize názvů účtů – to může mít za následek chyby autorizace.An_account_name_collision_occurred___this_may_result_in_authentication_failures_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
An_attempt_to_check_whether_group_caching_is_enabled_has_failed_5_RuleSelhal pokus o kontrolu, jestli je povolené uložení skupiny do mezipaměti.An_attempt_to_check_whether_group_caching_is_enabled_has_failed_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
An_attempt_to_set_the_time_was_aborted_due_to_the_offset_being_too_large_5_RulePokus o nastavení doby se přerušil kvůli příliš velkému posunutí.An_attempt_to_set_the_time_was_aborted_due_to_the_offset_being_too_large_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
An_attempt_to_update_user_credentials_failed_5_RulePokus o aktualizaci ověření uživatele selhal.An_attempt_to_update_user_credentials_failed_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
A_dll_cannot_be_loaded_because_the_software_was_incorrectly_installed_5_RuleKnihovna dll se nenačetla, protože software nebyl správně nainstalovaný.A_dll_cannot_be_loaded_because_the_software_was_incorrectly_installed_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
A_DNS_server_used_by_this_server_for_name_resolution_did_not_respond_1_RuleDNS server používaný tímto serverem pro překlad IP adres nereaguje v zadaném časovém intervalu.A_DNS_server_used_by_this_server_for_name_resolution_did_not_respond_1_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
A_resource_record_for_the_computer_name_of_the_DC_is_not_registered_1_RuleZdrojový záznam názvu počítače řadiče domény není zaregistrovaný v databázi DNS.A_resource_record_for_the_computer_name_of_the_DC_is_not_registered_1_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
A_RSoP__Resultant_Set_of_Policies__error_occurred_5_RuleNastala chyba výsledné sady zásad (RSoP)A_RSoP__Resultant_Set_of_Policies__error_occurred_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
A_user_from_a_different_forest_logged_onto_this_machine._Group_policy_processing_has_been_effected._5_RuleK tomuto počítači je přihlášený uživatel z jiné doménové struktury. Proběhlo zpracování zásad skupiny.A_user_from_a_different_forest_logged_onto_this_machine._Group_policy_processing_has_been_effected._5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
A_well_known_account_has_been_recreated_because_it_did_not_exist_5_RuleZnámý účet se znovu vytvořil, protože neexistoval.A_well_known_account_has_been_recreated_because_it_did_not_exist_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
A_well_known_group_has_been_recreated_because_it_did_not_exist_5_RuleZnámá skupina se znovu vytvořila, protože neexistovala.A_well_known_group_has_been_recreated_because_it_did_not_exist_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Change_Password_on_KRBTGT_Account_Failed_5_RuleSelhala změna hesla na účtu KRBTGT.Change_Password_on_KRBTGT_Account_Failed_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Collection_Rule_for_No_DC_GC_in_Site_events_5_RulePravidlo kolekce pro počet DC/GC v událostech webového serveruCollection_Rule_for_No_DC_GC_in_Site_events_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Corrupt_Credentials_5_RulePoškozená pověřeníCorrupt_Credentials_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Domain_Operation_Mode_has_been_changed_to_Native_Mode_5_RuleRežim provozu domény se změnil na nativní režim.Domain_Operation_Mode_has_been_changed_to_Native_Mode_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Duplicate_account_names_were_detected___one_account_has_been_renamed_5_RuleNašly se duplicitní názvy účtů – jeden účet byl přejmenován.Duplicate_account_names_were_detected___one_account_has_been_renamed_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Duplicate_User_Principal_Names_have_been_detected_5_RuleNašly se duplicitní hlavní názvy uživatele.Duplicate_User_Principal_Names_have_been_detected_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Group_policy_processing_aborted___cannot_determine_site_5_RuleZpracování zásad skupiny přerušeno – nejde určit web.Group_policy_processing_aborted___cannot_determine_site_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Invalid_Forwarded_AS_Request_5_RulePřenesen neplatný požadavek ASInvalid_Forwarded_AS_Request_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Invalid_Policy_Data_5_RuleNeplatné údaje zásadInvalid_Policy_Data_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Machine_account_policy_failure___Active_Directory_GPO_lookup_failure_5_RuleSelhání zásad účtu počítače – selhání vyhledávání objektu zásad skupiny služby Active DirectoryMachine_account_policy_failure___Active_Directory_GPO_lookup_failure_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Machine_account_policy_failure___Security_Configuration_Engine_error_occurred_5_RuleSelhání zásad účtu počítače – chyba bezpečnostní konfigurace jádraMachine_account_policy_failure___Security_Configuration_Engine_error_occurred_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Memory_Allocation_Error___the_system_may_be_overloaded_5_RuleChyba přiřazení paměti – systém je nejspíš přetíženýMemory_Allocation_Error___the_system_may_be_overloaded_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ActiveDirectoryWebServices.Error.EventCollectionUdálosti chyb služby Active Directory Web ServicesMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ActiveDirectoryWebServices.Error.EventCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ActiveDirectoryWebServices.Information.EventCollectionInformační události služby Active Directory Web ServicesMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ActiveDirectoryWebServices.Information.EventCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ActiveDirectoryWebServices.Warning.EventCollectionUdálosti upozornění služby Active Directory Web ServicesMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ActiveDirectoryWebServices.Warning.EventCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DiskSpace.DIT.PerformanceCollectionShromažďování dat o volném místě na disku s databázíMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DiskSpace.DIT.PerformanceCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DiskSpace.Log.PerformanceCollectionShromažďování dat o volném místě na disku s protokolemMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.DiskSpace.Log.PerformanceCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.Size.DIT.PerformanceCollectionShromažďování dat o velikosti databáze služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Availability.Size.DIT.PerformanceCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DFSReplication.Error.EventCollectionUdálosti chyb replikace DFS u řadičů domény služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DFSReplication.Error.EventCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DFSReplication.Information.EventCollectionInformační události replikace DFS u řadičů domény služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DFSReplication.Information.EventCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DFSReplication.Warning.EventCollectionUdálosti upozornění replikace DFS u řadičů domény služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DFSReplication.Warning.EventCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DirectoryService.Error.EventCollectionUdálosti chyb adresářových služeb u řadičů domény služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DirectoryService.Error.EventCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DirectoryService.Information.EventCollectionInformační události adresářových služeb u řadičů domény služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DirectoryService.Information.EventCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DirectoryService.Warning.EventCollectionUdálosti upozornění adresářových služeb u řadičů domény služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DirectoryService.Warning.EventCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DNSServer.Error.EventCollectionUdálosti chyb serveru DNS u řadičů domény služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DNSServer.Error.EventCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DNSEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DNSServer.Information.EventCollectionInformační události serveru DNS u řadičů domény služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DNSServer.Information.EventCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DNSEventCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DNSServer.Warning.EventCollectionUdálosti upozornění serveru DNS u řadičů domény služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DNSServer.Warning.EventCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DNSEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.Atq.OutstandingQueuedRequests.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – nevyřízené požadavky ATQ zařazené do frontyMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.Atq.OutstandingQueuedRequests.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.Atq.RequestLatency.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – latence požadavků ATQMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.Atq.RequestLatency.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.Atq.ThreadsLdap.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – LDAP vlákna ATQMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.Atq.ThreadsLdap.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.Atq.ThreadsOther.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – další vlákna ATQMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.Atq.ThreadsOther.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.Atq.ThreadsTotal.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – celkový počet vláken ATQMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.Atq.ThreadsTotal.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.AvailableBytes.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika dostupných bajtů pamětiMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.AvailableBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.CommittedBytes.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika bajtů zapsaných do pamětiMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.CommittedBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DNSPrivateBytes.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika nesdílených bajtů služby DNSMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DNSPrivateBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DNSPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DNSQueryReceived.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika počtu přijatých dotazů služby DNS za sekunduMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DNSQueryReceived.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DNSPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DNSTotalCPU.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika celkové procentuální hodnoty využití procesoru službou DNSMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DNSTotalCPU.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DNSPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAInboundBytes.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika komprimovaných příchozích bajtů NTDS DRA (mezi lokalitami, před kompresí)/sMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAInboundBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAInboundBytesComp.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika komprimovaných příchozích bajtů NTDS DRA (mezi webovými servery, po kompresi)/sMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAInboundBytesComp.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAInboundBytesNotComp.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika nekomprimovaných příchozích bajtů NTDS DRA (v rámci lokality)/sMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAInboundBytesNotComp.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAInboundBytesTotal.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika celkových příchozích bajtů NTDS DRA/sMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAInboundBytesTotal.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAIntersiteOutBytes.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika komprimovaných odchozích bajtů NTDS DRA (mezi webovými servery, po kompresi)/sMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAIntersiteOutBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAOutboundBytesComp.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika komprimovaných odchozích bajtů NTDS DRA (mezi webovými servery, před kompresí)/sMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAOutboundBytesComp.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAOutboundBytesNotComp.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika nekomprimovaných odchozích bajtů NTDS DRA (v rámci lokality)/sMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAOutboundBytesNotComp.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAOutboundBytesTotal.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika celkem odchozích bajtů NTDS DRA/sMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAOutboundBytesTotal.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DSSubSearch.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika počtu dílčích operací vyhledávání DS NTDS za sekunduMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DSSubSearch.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.KDCASRequests.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika požadavků AD KDC NTDSMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.KDCASRequests.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.KDCTGRequests.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika požadavků TGS KDC NTDSMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.KDCTGRequests.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.KerberosAuth.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika autorizace Kerberos NTDSMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.KerberosAuth.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.LDAPClientSessions.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika požadavků klientských relací LDAP NTDSMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.LDAPClientSessions.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.LDAPSearches.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika počtu vyhledávání LDAP NTDS za sekunduMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.LDAPSearches.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.LDAPUDPOperations.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika operací UDP LDAP NTDS za sekunduMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.LDAPUDPOperations.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.LDAPWrites.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika počtu zápisů LDAP NTDS za sekunduMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.LDAPWrites.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.LSASSHandleCount.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika počtu manipulací procesu služby LSASSMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.LSASSHandleCount.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.LSASSPrivateBytes.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika soukromých bajtů procesu služby LSASSMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.LSASSPrivateBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.LSASSTotalCPU.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika procentuálního času procesoru procesu služby LSASSMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.LSASSTotalCPU.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.NTLMAuthentications.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika autorizací NTLM NTDSMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.NTLMAuthentications.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.Paging.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika paměťových stránek za sekunduMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.Paging.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.ProcessorTime.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika celkového využití procesoru v procesu (v \%)Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.ProcessorTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.ServerSessions.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika serveru – relace serveruMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.ServerSessions.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.SystemUpTime.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – metrika systému – doba spouštění systémuMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.SystemUpTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.TCPv4Connections.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – TCPv4 – připojení navázánaMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.TCPv4Connections.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.TCPv6Connections.CollectionShromažďování dat výkonu řadiče domény služby Active Directory – TCPv6 – připojení navázánaMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.TCPv6Connections.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.BindTimes.PerformanceCollectionShromažďování dat výkonu doby vazby protokolu LDAPMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.BindTimes.PerformanceCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Bind.Domain.PerformanceCollectionShromažďování dat výkonu vazby protokolu LDAP u hlavního názvového serveru doményMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Bind.Domain.PerformanceCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Bind.Infra.PerformanceCollectionShromažďování dat výkonu vazby protokolu LDAP u hlavního serveru infrastrukturyMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Bind.Infra.PerformanceCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Bind.PDC.PerformanceCollectionShromažďování dat výkonu vazby protokolu LDAP u primárního řadiče doményMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Bind.PDC.PerformanceCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Bind.RID.PerformanceCollectionShromažďování dat monitorování výkonu vazby protokolu LDAP u hlavního serveru RIDMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Bind.RID.PerformanceCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Bind.Schema.PerformanceCollectionShromažďování dat monitorování výkonu vazby protokolu LDAP u serveru schématMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Bind.Schema.PerformanceCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Ping.Domain.PerformanceCollectionSběr dat výkonu příkazu Ping u hlavního názvového serveru doményMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Ping.Domain.PerformanceCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Ping.Infra.PerformanceCollectionShromažďování dat výkonu příkazu Ping u hlavního serveru infrastrukturyMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Ping.Infra.PerformanceCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Ping.PDC.PerformanceCollectionSběr dat výkonu příkazu Ping u primárního řadiče doményMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Ping.PDC.PerformanceCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Ping.RID.PerformanceCollectionShromažďování dat výkonu příkazu Ping u hlavního serveru RIDMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Ping.RID.PerformanceCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Ping.Schema.PerformanceCollectionShromažďování dat monitorování výkonu příkazu Ping u hlavního serveru schématMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.FsmoResponse.Ping.Schema.PerformanceCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.GCResponse.PerformanceCollectionShromažďování dat doby odezvy vyhledávání v globálním kataloguMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Performance.GCResponse.PerformanceCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.GlobalCatalogServerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Replication.Queue.PerformanceCollectionShromažďování informací o výkonu fronty replikace služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Replication.Queue.PerformanceCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.RIDPool.Free.PerformanceCollectionSběr informací o výkonu volného fondu AD RIDMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.RIDPool.Free.PerformanceCollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePerformanceCollectionTrueFalse
No_input_provider_to_sync_time_5_RuleNení zadaný poskytovatel pro synchronizaci času.No_input_provider_to_sync_time_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
One_or_more_of_the_DC_Locator_DNS_records_are_not_registered_1_RuleJeden nebo víc záznamů DNS lokátoru řadiče domény není zaregistrovaných v databázi DNS, protože primární DNS server nepodporuje dynamickou aktualizaci záznamů DNS.One_or_more_of_the_DC_Locator_DNS_records_are_not_registered_1_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
PAC_Verification_Failure_5_RuleChyba ověření PACPAC_Verification_Failure_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Policy_Update_Failure_5_RuleChyba aktualizace zásadPolicy_Update_Failure_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Report_Collection___Machine_Account_Authentication_Failures_5_RuleShromažďování dat zprávy – chyby ověření účtu počítačeReport_Collection___Machine_Account_Authentication_Failures_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionFalseFalse
Setting_the_administrators_password_failed.__It_has_been_reset_to_blank._5_RuleSelhalo nastavení hesla správce. Resetování na prázdnou hodnotuSetting_the_administrators_password_failed.__It_has_been_reset_to_blank._5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
The_account_identifier_pool_for_this_domain_controller_cannot_be_updated_5_RuleFond identifikátorů účtu pro tento řadič domény se nedá aktualizovat.The_account_identifier_pool_for_this_domain_controller_cannot_be_updated_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
The_computer_didnt_have_sufficient_rights_to_perform_the_secure_dynamic_update_1_RuleTento počítač nemá dostatečná práva k provedení zabezpečené dynamické aktualizace.The_computer_didnt_have_sufficient_rights_to_perform_the_secure_dynamic_update_1_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
The_computer_name_cannot_be_mapped_to_an_object_in_Active_Directory___this_may_result_in_authentication_failures_5_RuleNázev počítače nejde namapovat na objekt v aktivním adresáři – to může způsobit selhání ověřováníThe_computer_name_cannot_be_mapped_to_an_object_in_Active_Directory___this_may_result_in_authentication_failures_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
The_DC_was_unable_to_obtain_the_next_account_identifier_5_RuleŘadič domény nemohl získat další identifikátor účtuThe_DC_was_unable_to_obtain_the_next_account_identifier_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
The_DNS_server_with_which_this_DC_will_register_does_not_support_1_RuleDNS, u kterého se bude registrovat tento řadič domény, nepodporuje protokol dynamické aktualizace nebo autoritativní zóna není nakonfigurovaná tak, aby umožňovala dynamické aktualizace.The_DNS_server_with_which_this_DC_will_register_does_not_support_1_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
The_Domain_Changes_report_Create_Only_RuleVytvořit zprávu o změnách doményThe_Domain_Changes_report_Create_Only_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionFalseFalse
The_domain_controller_failed_to_obtain_a_new_account_identifier_pool_5_RuleŘadič domény selhal při získávání nového fondu identifikátorů účtu.The_domain_controller_failed_to_obtain_a_new_account_identifier_pool_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
The_group_caching_option_has_now_been_properly_updated_5_RuleMožnost nastavení mezipaměti skupiny je teď správně aktualizovaná.The_group_caching_option_has_now_been_properly_updated_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
The_machine_account_cannot_be_found_5_RuleÚčet počítače se nenašel.The_machine_account_cannot_be_found_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
The_number_of_Group_Policies_has_exceeded_the_maximum_limit_5_RulePočet zásad skupiny překročil maximální limit.The_number_of_Group_Policies_has_exceeded_the_maximum_limit_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
The_registry_policy_file_could_not_be_accessed_during_application_of_machine_policy_5_RuleBěhem použití zásady počítače nebyl možný přístup k souboru zásad registru.The_registry_policy_file_could_not_be_accessed_during_application_of_machine_policy_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
The_system_clock_has_not_been_synchronized_for_some_time_5_RuleSystémové hodiny se nějakou dobu nesynchronizovaly.The_system_clock_has_not_been_synchronized_for_some_time_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
This_domain_controller_will_not_start_up_because_its_machine_account_has_been_deleted_5_RuleTento řadič domény se nespustí, protože je jeho účet počítače odstraněný.This_domain_controller_will_not_start_up_because_its_machine_account_has_been_deleted_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Trusted_Domain_List_Update_Failure_5_RuleSelhání aktualizace seznamu důvěryhodných doménTrusted_Domain_List_Update_Failure_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Unexpected_SAM_Failure_5_RuleNeočekávaná chyba SAMUnexpected_SAM_Failure_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Windows_cannot_determine_the_role_of_this_computer._5_RuleWindows nemůže určit roli tohoto počítače.Windows_cannot_determine_the_role_of_this_computer._5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Windows_cannot_determine_the_user_or_computer_name._5_RuleWindows nemůže určit název uživatele nebo počítače.Windows_cannot_determine_the_user_or_computer_name._5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Windows_cannot_obtain_the_domain_controller_name_for_your_computer_network._5_RuleWindows nemůže získat název řadiče domény pro vaši počítačovou síť.Windows_cannot_obtain_the_domain_controller_name_for_your_computer_network._5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse
Windows_is_setting_a_registry_value_5_RuleWindows právě nastavuje hodnotu registruWindows_is_setting_a_registry_value_5_RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleEventCollectionTrueFalse

Agent Tasks (24)

 DisplayNameIDTargetAccessibilityCategoryEnabled
Microsoft.Server.AD.2012.R2.LDAPBind.ResponseCheck.TaskÚloha doby vazby protokolu LDAPMicrosoft.Server.AD.2012.R2.LDAPBind.ResponseCheck.TaskMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicMaintenanceTrue
Microsoft.Server.AD.2012.R2.TopCPU.TaskVypisuje hlavní procesy na řadiči doményMicrosoft.Server.AD.2012.R2.TopCPU.TaskMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicCustomTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.KDC.StartSpustit službu KDCMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.KDC.StartMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.KDC.StopZastavit službu KDCMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.KDC.StopMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.NetLogon.PausePozastavit službu NetLogonMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.NetLogon.PauseMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.NetLogon.ResumeObnovit službu NetlogonMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.NetLogon.ResumeMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.NetLogon.StartSpustit službu NetLogonMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.NetLogon.StartMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.NetLogon.StopZastavit službu NetLogonMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.NetLogon.StopMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.W32Time.StartZastavit službu Systémový časMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.W32Time.StartMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.W32Time.StopSpustit službu Systémový časMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AvailabilityEssentialService.W32Time.StopMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.SYSVOL.NTFRS.StartSpustit službu replikace souborůMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.SYSVOL.NTFRS.StartMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.SYSVOL.NTFRSPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.SYSVOL.NTFRS.StopZastavit službu replikace souborůMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.SYSVOL.NTFRS.StopMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.SYSVOL.NTFRSPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.AD.DomainController.DCDIAGDCDIAGMicrosoft.Windows.Server.AD.DomainController.DCDIAGMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.AD.DomainController.DCDIAGVerbosePodrobná DCDIAGMicrosoft.Windows.Server.AD.DomainController.DCDIAGVerboseMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.AD.DomainController.EnumTrustsVytváření vztahů důvěryhodnostiMicrosoft.Windows.Server.AD.DomainController.EnumTrustsMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.AD.DomainController.NETDOMNETDOMMicrosoft.Windows.Server.AD.DomainController.NETDOMMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.AD.DomainController.NETDOMQueryFSMOFSMO dotazu NETDOMMicrosoft.Windows.Server.AD.DomainController.NETDOMQueryFSMOMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.AD.DomainController.NLTESTNLTESTMicrosoft.Windows.Server.AD.DomainController.NLTESTMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.AD.DomainController.REPADMINREPADMINMicrosoft.Windows.Server.AD.DomainController.REPADMINMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.AD.DomainController.REPADMINReplsumREPADMIN ReplsumMicrosoft.Windows.Server.AD.DomainController.REPADMINReplsumMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.AD.DomainController.REPADMINSnapShotSnímek REPADMINMicrosoft.Windows.Server.AD.DomainController.REPADMINSnapShotMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.AD.DomainController.SETSPNSETSPN -LMicrosoft.Windows.Server.AD.DomainController.SETSPNMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.AD.DomainController.SPNHealthStav SPNMicrosoft.Windows.Server.AD.DomainController.SPNHealthMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.AD.GPUpdateAktualizace GPMicrosoft.Windows.Server.AD.GPUpdateMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicMaintenanceTrue

Rule Property Overrides (4)

 IDContextTarget
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAIntersiteOutBytes.Collection.Override.RODCGroupMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAIntersiteOutBytes.Collection.Override.RODCGroupMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.RODCGroupMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAIntersiteOutBytes.Collection
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAOutboundBytesComp.Collection.Override.RODCGroupMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAOutboundBytesComp.Collection.Override.RODCGroupMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.RODCGroupMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAOutboundBytesComp.Collection
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAOutboundBytesNotComp.Collection.Override.RODCGroupMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAOutboundBytesNotComp.Collection.Override.RODCGroupMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.RODCGroupMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAOutboundBytesNotComp.Collection
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAOutboundBytesTotal.Collection.Override.RODCGroupMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAOutboundBytesTotal.Collection.Override.RODCGroupMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.RODCGroupMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainController.DRAOutboundBytesTotal.Collection

UI Page Sets (1)

 IDType Definition
AD_Monitor_Connections.Monitortype.PageSetAD_Monitor_Connections.Monitortype.PageSetAD_Monitor_Connections.Monitortype

Console Tasks (3)

 DisplayNameIDTargetAccessibilityEnabled
Microsoft.Windows.Server.AD.DomainController.ADSIEditÚloha konzoly modulu snap-in Editor ADSIMicrosoft.Windows.Server.AD.DomainController.ADSIEditMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.AD.DomainController.DSAÚloha konzoly doplňků počítačů a uživatelů služby Active DirectoryMicrosoft.Windows.Server.AD.DomainController.DSAMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.AD.DomainController.LDPÚloha konzoly nástroje LDPMicrosoft.Windows.Server.AD.DomainController.LDPMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRolePublicTrue

Folder Items (15)

 DisplayNameIDFolderNameElementID
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ActiveAlertsAktivní upozorněníMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ActiveAlertsMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ViewFolderMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ActiveAlerts
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AllEventsUdálostiMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AllEventsMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ViewFolderMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AllEvents
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AllPerfDataVšechny údaje o výkonuMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AllPerfDataMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerfViewFolderMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AllPerfData
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AtqCountersMetriky fondu vláken ATQMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AtqCountersMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerfViewFolderMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AtqCounters
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DBLogDashPřehled databáze a protokoluMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DBLogDashMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerfViewFolderMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DBLogDash
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DBSizeVelikost databázeMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DBSizeMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerfViewFolderMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DBSize
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DCGCDashOdezva řadiče domény/uvolňování pamětiMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DCGCDashMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerfViewFolderMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DCGCDash
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DCOSDashPřehled metrik řadiče domény OSMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DCOSDashMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerfViewFolderMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DCOSDash
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DCResponseDoba odezvy řadiče doményMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DCResponseMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerfViewFolderMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DCResponse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DCStateKrajMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DCStateMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ViewFolderMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DCState
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DITlogFreeSpaceDatabáze AD a místo na disku s protokolemMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DITlogFreeSpaceMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerfViewFolderMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DITlogFreeSpace
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.GCResponseDoba vyhledávání v globálním kataloguMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.GCResponseMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerfViewFolderMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.GCResponse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.LSASSProcTimeČas procesoru LSASSMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.LSASSProcTimeMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerfViewFolderMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.LSASSProcTime
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.MemoryMetriky pamětiMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.MemoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerfViewFolderMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.Memory
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.OpMasterVýkon hlavního provozního serveruMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.OpMasterMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerfViewFolderMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.OpMaster

Folders (2)

 DisplayNameIDParentFolderAccessibility
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerfViewFolderVýkonMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.PerfViewFolderMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ViewFolderPublic
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ViewFolderJazyková sada pro službu AD DS (Active Directory Federation Services) 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ViewFolderMicrosoft.Windows.Server.AD.ViewFolderPublic

Views (15)

 DisplayNameIDTargetTypeAccessibilityVisible
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ActiveAlertsAktivní upozorněníMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.ActiveAlertsMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleMicrosoft.SystemCenter.AlertViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AllEventsUdálostiMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AllEventsMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleMicrosoft.SystemCenter.EventViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AllPerfDataVšechny údaje o výkonuMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AllPerfDataMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AtqCountersMetriky fondu vláken ATQMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.AtqCountersMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DBLogDashPřehled databáze a protokoluMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DBLogDashMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DBSizeVelikost databázeMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DBSizeMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DCGCDashOdezva řadiče domény/uvolňování pamětiMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DCGCDashMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DCOSDashPřehled metrik řadiče domény OSMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DCOSDashMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DCResponseDoba odezvy řadiče doményMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DCResponseMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DCStateKrajMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DCStateMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DITlogFreeSpaceDatabáze AD a místo na disku s protokolemMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DITlogFreeSpaceMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.GCResponseDoba vyhledávání v globálním kataloguMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.GCResponseMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.LSASSProcTimeČas procesoru LSASSMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.LSASSProcTimeMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.MemoryMetriky pamětiMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.MemoryMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.AD.OpMasterVýkon hlavního provozního serveruMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.OpMasterMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.AD.DomainControllerRoleMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue

Linked Reports (2)

 DisplayNameIDBaseTargetAccessibilityVisible
Report.AD.2012.R2.DCReplicationBandwithŠířka pásma replikace řadiče domény služby Active DirectoryReport.AD.2012.R2.DCReplicationBandwithMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceDetailPublicTrue
Report.AD.DCDiskSpaceChartGraf prostoru na disku řadiče domény DCReport.AD.DCDiskSpaceChartMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceDetailPublicTrue