Jazyková sada knihovny úloh monitorování standardních hodnot

System.BaseliningTasks.Library.CSY :: 7.0.8443.6 (Management Pack)

Knihovna systémových úloh monitorování standardních hodnot: Tato sada Management Pack obsahuje definice monitorování standardních hodnot.