Windows-schijfpartities detecteren

Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.Discovery (Discovery)

Deze regel gebruikt WMI om alle schijfpartities voor de besturingssystemen Windows Server 2016 en hoger te detecteren.

Knowledge Base article:

Samenvatting

Met deze detectieregel wordt de Windows Server-klasse met de naam Schijfpartitie voor Windows Server 2016 en hoger gedetecteerd en gevuld met instanties van schijfpartities die worden gedetecteerd in de besturingssystemen Windows Server 2016 en hoger.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem
EnabledFalse
Frequency86700
RemotableFalse

Object Discovery Details:

Discovered Classes and their attribuets:
Discovered relationships and their attribuets:

Member Modules:

ID Module Type TypeId RunAs 
DiscoveryDataSource DataSource Microsoft.Windows.WmiProviderWithClassSnapshotDataMapper Default

Source Code:

<Discovery ID="Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.Discovery" Enabled="false" Target="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem">
<Category>Discovery</Category>
<DiscoveryTypes>
<DiscoveryClass TypeID="Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition">
<Property TypeID="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice" PropertyID="DeviceID"/>
<Property TypeID="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice" PropertyID="Name"/>
<Property TypeID="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice" PropertyID="Description"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.DiskPartition" PropertyID="DiskIndex"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.DiskPartition" PropertyID="BlockSize"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.DiskPartition" PropertyID="PrimaryPartition"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.DiskPartition" PropertyID="Bootable"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.DiskPartition" PropertyID="Size"/>
</DiscoveryClass>
<DiscoveryRelationship TypeID="Windows!Microsoft.Windows.ComputerHostsLogicalDevice"/>
</DiscoveryTypes>
<DataSource ID="DiscoveryDataSource" TypeID="Windows!Microsoft.Windows.WmiProviderWithClassSnapshotDataMapper">
<NameSpace>\\$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$\root\cimv2</NameSpace>
<Query>SELECT DeviceID, Name, DiskIndex, BlockSize, Description, PrimaryPartition, BootPartition, Size FROM Win32_DiskPartition</Query>
<Frequency>86700</Frequency>
<ClassId>$MPElement[Name="Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition"]$</ClassId>
<InstanceSettings>
<Settings>
<Setting>
<Name>$MPElement[Name="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/PrincipalName$</Name>
<Value>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/PrincipalName$</Value>
</Setting>
<Setting>
<Name>$MPElement[Name="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice"]/DeviceID$</Name>
<Value>$Data/Property[@Name='DeviceID']$</Value>
</Setting>
<Setting>
<Name>$MPElement[Name="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice"]/Name$</Name>
<Value>$Data/Property[@Name='Name']$</Value>
</Setting>
<Setting>
<Name>$MPElement[Name="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.DiskPartition"]/DiskIndex$</Name>
<Value>$Data/Property[@Name='DiskIndex']$</Value>
</Setting>
<Setting>
<Name>$MPElement[Name="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.DiskPartition"]/BlockSize$</Name>
<Value>$Data/Property[@Name='BlockSize']$</Value>
</Setting>
<Setting>
<Name>$MPElement[Name="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice"]/Description$</Name>
<Value>$Data/Property[@Name='Description']$</Value>
</Setting>
<Setting>
<Name>$MPElement[Name="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.DiskPartition"]/PrimaryPartition$</Name>
<Value>$Data/Property[@Name='PrimaryPartition']$</Value>
</Setting>
<Setting>
<Name>$MPElement[Name="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.DiskPartition"]/Bootable$</Name>
<Value>$Data/Property[@Name='BootPartition']$</Value>
</Setting>
<Setting>
<Name>$MPElement[Name="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.DiskPartition"]/Size$</Name>
<Value>$Data/Property[@Name='Size']$</Value>
</Setting>
</Settings>
</InstanceSettings>
</DataSource>
</Discovery>