Naplnit skupinu všech počítačů s Windows Serverem 2016 (plná verze)

Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.AllServersComputerGroupDiscovery (Discovery)

Toto pravidlo zjišťování vyhledá skupinu počítačů s Windows Serverem s názvem Skupina počítačů s Windows Serverem 2016 (plná verze) a naplní ji instancemi počítačů, na kterých běží Windows Server 2016.

Knowledge Base article:

Souhrn

Toto pravidlo zjišťování vyhledá skupinu počítačů s Windows Serverem s názvem Skupina počítačů s Windows Serverem 2016 (plná verze) a naplní ji instancemi počítačů, na kterých běží Windows Server 2016.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroup
EnabledTrue
RemotableFalse

Object Discovery Details:

Discovered relationships and their attribuets:

Member Modules:

ID Module Type TypeId RunAs 
DiscoveryDataSource DataSource Microsoft.SystemCenter.GroupPopulator Default

Source Code:

<Discovery ID="Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.AllServersComputerGroupDiscovery" Enabled="true" Target="Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroup">
<Category>Discovery</Category>
<DiscoveryTypes>
<DiscoveryRelationship TypeID="SC!Microsoft.SystemCenter.ComputerGroupContainsComputer"/>
</DiscoveryTypes>
<DataSource ID="DiscoveryDataSource" TypeID="SC!Microsoft.SystemCenter.GroupPopulator">
<RuleId>$MPElement$</RuleId>
<GroupInstanceId>$Target/Id$</GroupInstanceId>
<MembershipRules>
<MembershipRule>
<MonitoringClass>$MPElement[Name="Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.Computer"]$</MonitoringClass>
<RelationshipClass>$MPElement[Name="SC!Microsoft.SystemCenter.ComputerGroupContainsComputer"]$</RelationshipClass>
</MembershipRule>
</MembershipRules>
</DataSource>
</Discovery>