Sikkerhet

System.Health.SecurityState (AggregateMonitor)

Angi fremhevingsovervåker som kumulerer gyldighet for enhetssikkerhet.

Knowledge Base article:

Sammendrag

Denne overvåkeren er fremhevingsovervåker for all sikkerhetsovervåking for dette objektet. Hvis tilstanden er ukjent, har ikke overvåkingen startet for dette objektet, eller ingen overvåkere er definert som overvåker sikkerhet.

Årsaker

En ugyldig tilstand for denne overvåkeren angir at det er et problem med en annen overvåker som kjører mot dette objektet og overvåker sikkerhet. Vis alle gjeldende varsler fra dette objektet ved hjelp av denne koblingen:

Vis varsler

Løsninger

Bruk gyldighetsutforskeren til å fordype deg og finne årsaken til den ugyldige tilstanden. Bruk kunnskapen i den bestemte overvåkingen som forårsaker problemet, til å feilsøke og løse problemet.

Element properties:

TargetSystem.Entity
Parent MonitorSystem.Health.EntityState
AlgorithmWorstOf
CategorySecurityHealth
EnabledTrue
Alert GenerateFalse
Alert Auto ResolveFalse
RemotableTrue
AccessibilityPublic

Source Code:

<AggregateMonitor ID="System.Health.SecurityState" Accessibility="Public" Target="System!System.Entity" ParentMonitorID="System.Health.EntityState" Enabled="true" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>SecurityHealth</Category>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>