Språkpaket för Windows Server 2016 och senare operativsystem (Identifiering)

Microsoft.Windows.Server.2016.Discovery :: 10.0.19.0 (Management Pack)

Hanteringspaket för Microsoft Windows Server 2016 och senare operativsystem: Det här hanteringspaketet identifierar Windows Server 2016 och senare operativsystem.

Sammanfattning

Hanteringspaketet för Microsoft Windows Server 2016 och senare operativsystem övervakar tillgänglighet och prestanda i Windows Server 2016 och senare operativsystem. Genom att identifiera, avisera och automatiskt svara på kritiska händelser och prestationsindikatorer hjälper hanteringspaketet till att identifiera, korrigera och förhindra eventuella problem relaterade till Windows Server 2016 och senare operativsystem. Därmed kan det här hanteringspaketet spela en viktig roll i att tillse att din Windows Server-infrastruktur och relaterade komponenter är tillgängliga och fungerar som de ska.

Genom att använda integrerad expertis kan det här hanteringspaketet belysa prestanda, hälsa och tillgänglighetstillstånd som indikerar problem. I vissa fall kan problem identifieras innan de nått avgörande nivåer, vilket ger dig en svarstid gentemot kund som ökar den övergripande tillgängligheten och prestandan i Windows Server-infrastrukturen och tillhörande komponenter. Den totala ägandekostnaden minskas därför genom att proaktiv hantering blir möjlig vilket även förkortar lösningstiden för de problem som upptäcks.

Hanteringspaketet för Microsoft Windows Server 2016 och senare operativsystem innehåller följande funktioner:

Programstruktur

En omfattande programstruktur identifieras av hanteringspaketet. Programstrukturen visar relationerna mellan alla Windows-komponenter och logiska enheter. Relationerna mellan exempelvis dator, operativsystem, logiska diskar, partitioner och fysiska diskar identifieras och visas i ytdiagram och topologi.

Övervakare och regler

En komplett uppsättning övervakare och regler övervakar tjänster, komponenter och infrastruktur i Windows. Hanteringspaketet omfattar övervakningsmöjligheter för:

Aktiviteter

En uppsättning vanliga uppgifter hjälper till att diagnostisera och åtgärda problem som påverkar tillgänglighet, prestanda och konfiguration av Windows Server-relaterade tjänster och komponenter.

Kunskap

För alla övervakare, regler och identifieringar finns en komplett uppsättning information. För övervakare och regler som skapar aviseringar finns information som underlättar problemlösningen. Uppgifter, vyer och rapporter har lagts till i informationen för att möjliggöra effektiv diagnostik och få snabbast möjliga lösning på problemen.

Rapporter

En serie rapporter är tillgängliga som ger administratörer en historisk överblick över miljön i Windows Server 2016 och senare.

Konfiguration

Det här hanteringspaketet kräver ingen konfiguration. Vissa funktioner kan åsidosättas för att ändra den färdiga konfigurationen (t.ex. aktivera/inaktivera övervakare och regler, ändra tröskelvärden o.s.v.).

Obs! Det här hanteringspaketet är beroende av Microsoft Windows Server-biblioteket. Det här hanteringspaketet måste därför importeras samtidigt som eller efter att hanteringspaketet för Windows Server Library importeras.

Management Pack Elements

Classes (18)

 DisplayNameIDBase ClassAbstractHostedSingletonGroupExtensionAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.ComputerDator med Windows Server 2016 och senareMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerMicrosoft.Windows.Server.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroupDatorgruppen Windows Server 2016 och senareMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerDator med Windows Server 2016 och senare (Core)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerGroupDatorgruppen Windows Server 2016 och senare (Core)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.OperatingSystemWindows Server 2016 och senare operativsystem (Core)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionDiskpartition för Windows Server 2016 och senareMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionMicrosoft.Windows.Server.DiskPartitionFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerWindows Server 2016-dator (Fullständig)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroupWindows Server 2016-datorgrupp (Fullständig)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.OperatingSystemOperativsystemet Windows Server 2016 (Fullständig)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskLogisk disk för Windows Server 2016 och senareMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorLogisk processor för Windows Server 2016 och senareMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorSystem.LogicalHardwareFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerWindows Server 2016-dator (Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerGroupWindows Server 2016-datorgrupp (Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.OperatingSystemOperativsystemet Windows Server 2016 (Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterNätverkskort för Windows Server 2016 och senareMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapterFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemWindows Server 2016 och senare operativsystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskFysisk disk för Windows Server 2016 och senareMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.ProcessorProcessor för Windows Server 2016 och senareMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorMicrosoft.Windows.Server.ProcessorFalseTrueFalseFalseFalsePublic

Relationship Types (3)

 DisplayNameIDSourceTargetAccessibilityAbstract
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskDiskpartition innehåller logisk diskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartitionFysisk disk innehåller diskpartitionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartitionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionPublicFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.ProcessorHostsLogicalProcessorDen fysiska processorn är värd för den logiska processornMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorHostsLogicalProcessorMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorPublicFalse

DataSource Modules (8)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.CPUDiscovery.ModuleTypeIdentifiering av Windows-processorerMicrosoft.Windows.Server.10.0.CPUDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.Discovery.DataSourceIdentifiering av Windows Server 2016 och senare (Identifiering)Microsoft.Windows.Server.10.0.Discovery.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskDiscovery.ModuleTypeIdentifieringsmodul för diskpartition till logisk diskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskDiscovery.ModuleTypeDatakälla för identifiering av logisk disk i WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.MountPointDiscovery.ModuleTypeDatakälla för identifiering av monteringspunkt i WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.MountPointDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterDiscovery.ModuleTypeIdentifiering av nätverkskort i WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskDiscovery.ModuleTypeIdentifiera fysisk disk i WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Universal.Script.Discovery.DSDatakällsmodul för universell skriptidentifieringMicrosoft.Windows.Universal.Script.Discovery.DSAnyPublic

ProbeAction Modules (1)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.PowerShellDiscoveryProbePowerShell-skriptidentifieringsavsökningMicrosoft.Windows.Server.10.0.PowerShellDiscoveryProbeAnyPublic

Secure References (1)

 DisplayNameIDContextAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.RunAsUnDiscoveryProfileWindows Server 2016 : Avidentifiering av olämpliga klusterobjekt Kör som-kontoMicrosoft.Windows.Server.10.0.RunAsUnDiscoveryProfilePublic

Discoveries (15)

 DisplayNameIDTargetEnabled
Microsoft.Windows.Server.10.0.AllServersComputerGroupDiscoveryFyll datorgruppen Alla Windows Server 2016 och senareMicrosoft.Windows.Server.10.0.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.DiscoveryIdentifiera servrar med Windows 2016 och senareMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.ComputerTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.AllServersComputerGroupDiscoveryFyll datorgruppen Alla Windows Server 2016 och senare (Core)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.CPU.DiscoveryIdentifiera Windows-processorerMicrosoft.Windows.Server.10.0.CPU.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.DiscoveryIdentifiera Windows-diskpartitionerMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDisk.DiscoveryIdentifieringsregel för diskpartition till logisk diskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.AllServersComputerGroupDiscoveryLägg till i datorgruppen Alla Windows Server 2016 (Fullständig)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiscoveryIdentifiera logiska diskar i WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.MountPoint.DiscoveryIdentifieringsregel för monteringspunktMicrosoft.Windows.Server.10.0.MountPoint.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.AllServersComputerGroupDiscoveryLägg till i datorgruppen Alla Windows Server 2016 (Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.All.DiscoveryIdentifiera nätverkskort (både aktiverade och inaktiverade)Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.All.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.DiscoveryIdentifiera nätverkskort (endast aktiverade)Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiscoveryIdentifiera fysiska diskar i WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartition.DiscoveryIdentifieringsregel för fysisk disk till diskpartitionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartition.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.StandardLicense.DiscoveryLicensidentifiering för Microsoft Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.10.0.StandardLicense.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerTrue

Agent Tasks (1)

 DisplayNameIDTargetAccessibilityCategoryEnabled
Microsoft.Windows.Server.10.0.Undiscovery.Improper.Cluster.Objects.TaskAvidentifiering av olämpliga Windows-klusterobjekt [2016 och senare]Microsoft.Windows.Server.10.0.Undiscovery.Improper.Cluster.Objects.TaskMicrosoft.SystemCenter.AllManagementServersPoolPublicMaintenanceTrue