Windows Server 2016 ve üzeri İşletim Sistemi (Bulma) Dil Paketi

Microsoft.Windows.Server.2016.Discovery :: 10.0.19.0 (Management Pack)

Microsoft Windows Server 2016 ve üzeri İşletim Sistemleri Yönetim Paketi: Bu yönetim paketi, Windows Server 2016 ve üzeri işletim sistemlerini bulur.

Özet

Microsoft Windows Server 2016 ve üzeri İşletim Sistemi Yönetim Paketi, Windows Server 2016 ve üzeri işletim sistemlerinin kullanılabilirliğini ve performansını izler. Yönetim Paketi, kritik olayları ve performans göstergelerini algılayarak, bunlar hakkında uyarıda bulunarak ve bunlara otomatik yanıt vererek Windows Server 2016 ve üzeri işletim sistemleri ile ilgili olası hizmet kesintilerini tanımlamaya, düzeltmeye ve önlemeye yardımcı olur. Bunun sonucu olarak bu Yönetim Paketi, Windows Server altyapınızın ve ilgili bileşenlerinin kullanılabildiğini ve doğru şekilde çalıştığını sağlamada önemli bir rol oynayabilir.

Bu Yönetim Paketi katıştırılmış uzmanlık kullanarak sorunlar olduğuna işaret eden performans, sistem durumu ve kullanılabilirlik koşullarını vurgular. Bazı durumlarda sorunları kritik hale gelmeden önce belirleyerek size Windows Server altyapınızın ve ilgili bileşenlerin genel kullanılabilirliğini ve performansını artıran bir müşteri esnekliği düzeyi sağlar. Yani bu Yönetim Paketi, belirlenen sorunların çözüm süresini azaltarak ve proaktif yönetim olanakları sunarak toplam sahip olma maliyetini azaltır.

Microsoft Windows Server 2016 ve üzeri İşletim Sistemi Yönetim Paketi aşağıdaki özelliklere ve becerilere sahiptir:

Uygulama Yapısı

Zengin bir Uygulama Yapısı, Yönetim paketi tarafından ortaya çıkarılır. Bu Uygulama Yapısı, tüm Windows bileşenleri ve mantıksal cihazlar arasındaki ilişkileri görünür kılar. Örneğin Bilgisayar, İşletim Sistemi, Mantıksal Diskler, Bölümler ve Fiziksel Diskler arasındaki ilişkilerin tümü şema ve topoloji yüzeylerinden ortaya çıkarılıp görüntülenebilir.

İzleyiciler ve Kurallar

Windows hizmetlerini, bileşenlerini ve altyapısını izlemek için eksiksiz bir İzleyici ve Kural kümesi sağlanmıştır. Yönetim Paketi şu izleme yeteneklerini içerir:

Görevler

Windows Server ile ilişkili hizmet ve bileşenlerin kullanılabilirliğini, performansını ve yapılandırmasını etkileyen sorunların tanılanmasında ve giderilmesinde yardımcı olacak sık kullanılan bir Görev kümesi sağlanmıştır.

Bilgi

Tüm İzleyiciler, Kurallar ve Bulmalar için eksiksiz bir Bilgi kümesi sağlanmıştır. Uyarı oluşturan İzleyiciler ve Kurallar için çözümleme işlemini hızlandıran Bilgiler bulacaksınız. Uygulanabildiği yerlerde, hızlı tanılamayı olanaklı kılmak ve olabilecek en hızlı çözümlemeyi sağlamak için Bilgiye Satır İçi Görevler, Görüntüler ve Raporlar eklenmiştir.

Raporlar

Yöneticilere Windows Server 2016 ve üzeri ortamının geçmişini inceleme olanağı tanıyan bir dizi rapor sağlanmıştır.

Yapılandırma

Bu Yönetim Paketi özel bir yapılandırma gerektirmez. Özel yapılandırmayı değiştirmek için özelliklere geçersiz kılmalar uygulanabilir (ör. izleyicileri ve kuralları etkinleştirme/devre dışı bırakma, eşikleri değiştirme vb.).

Not: Bu Yönetim Paketi, Microsoft Windows Server Kitaplığı'na bağımlıdır. Yani bu Yönetim Paketi, Windows Server Kitaplığı Yönetim Paketinin içeri aktarılması sırasında ya da sonrasında içeri aktarılmalıdır.

Management Pack Elements

Classes (18)

 DisplayNameIDBase ClassAbstractHostedSingletonGroupExtensionAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.ComputerWindows Server 2016 ve üzeri BilgisayarMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerMicrosoft.Windows.Server.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroupWindows Server 2016 ve üzeri Bilgisayar GrubuMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerWindows Server 2016 ve üzeri Bilgisayar (Çekirdek)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerGroupWindows Server 2016 ve üzeri Bilgisayar Grubu (Çekirdek)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.OperatingSystemWindows Server 2016 ve üzeri İşletim Sistemi (Çekirdek)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionWindows Server 2016 ve üzeri Disk BölümüMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionMicrosoft.Windows.Server.DiskPartitionFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerWindows Server 2016 Bilgisayarı (Full)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroupWindows Server 2016 Bilgisayar Grubu (Full)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.OperatingSystemWindows Server 2016 İşletim Sistemi (Full)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskWindows Server 2016 ve üzeri Mantıksal DiskiMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorWindows Server 2016 ve üzeri Mantıksal İşlemcisiMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorSystem.LogicalHardwareFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerWindows Server 2016 Bilgisayarı (Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerGroupWindows Server 2016 Bilgisayar Grubu (Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.OperatingSystemWindows Server 2016 İşletim Sistemi (Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterWindows Server 2016 ve üzeri Ağ BağdaştırıcısıMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapterFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemWindows Server 2016 ve üzeri İşletim SistemiMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskWindows Server 2016 ve üzeri Fiziksel DiskiMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.ProcessorWindows Server 2016 ve üzeri İşlemciMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorMicrosoft.Windows.Server.ProcessorFalseTrueFalseFalseFalsePublic

Relationship Types (3)

 DisplayNameIDSourceTargetAccessibilityAbstract
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskDisk Bölümü Mantıksal Diski İçerirMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartitionFiziksel Disk, Disk Bölümü İçerirMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartitionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionPublicFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.ProcessorHostsLogicalProcessorFiziksel İşlemci Konakları Mantıksal İşlemcisiMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorHostsLogicalProcessorMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorPublicFalse

DataSource Modules (8)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.CPUDiscovery.ModuleTypeWindows CPU'su BulmaMicrosoft.Windows.Server.10.0.CPUDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.Discovery.DataSourceWindows Server 2016 ve üzeri Bulma (Bulma)Microsoft.Windows.Server.10.0.Discovery.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskDiscovery.ModuleTypeMantıksal Diskin Disk Bölümü'nü Bulma ModülüMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskDiscovery.ModuleTypeWindows Mantıksal Disk Bulma Veri KaynağıMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.MountPointDiscovery.ModuleTypeWindows Bağlama Noktası Bulma Veri KaynağıMicrosoft.Windows.Server.10.0.MountPointDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterDiscovery.ModuleTypeWindows Ağ Bağdaştırıcısı BulmaMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskDiscovery.ModuleTypeWindows Fiziksel Diski BulmaMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Universal.Script.Discovery.DSEvrensel betik bulma veri kaynağı modülüMicrosoft.Windows.Universal.Script.Discovery.DSAnyPublic

ProbeAction Modules (1)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.PowerShellDiscoveryProbePowerShell Betiği Bulma AraştırmasıMicrosoft.Windows.Server.10.0.PowerShellDiscoveryProbeAnyPublic

Secure References (1)

 DisplayNameIDContextAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.RunAsUnDiscoveryProfileWindows Server 2016 : Bulmadan çıkarma uygun olmayan nesneleri Farklı Çalıştır HesabıMicrosoft.Windows.Server.10.0.RunAsUnDiscoveryProfilePublic

Discoveries (15)

 DisplayNameIDTargetEnabled
Microsoft.Windows.Server.10.0.AllServersComputerGroupDiscoveryTüm Windows Server 2016 ve üzeri Bilgisayar Grubunu DoldurmaMicrosoft.Windows.Server.10.0.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.DiscoveryWindows 2016 ve üzeri Sunucularını BulMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.ComputerTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.AllServersComputerGroupDiscoveryTüm Windows Server 2016 ve üzeri Bilgisayar Grubunu Doldurma (Çekirdek)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.CPU.DiscoveryWindows CPU'larını BulmaMicrosoft.Windows.Server.10.0.CPU.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.DiscoveryWindows Disk Bölümleri'ni BulMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDisk.DiscoveryMantıksal Diskin Disk Bölümünü Bulma KuralıMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.AllServersComputerGroupDiscoveryTüm Windows Server 2016 Bilgisayar Grubunu Doldur (Full)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiscoveryWindows Mantıksal Diskleri'ni BulMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.MountPoint.DiscoveryBağlama Noktası Bulma KuralıMicrosoft.Windows.Server.10.0.MountPoint.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.AllServersComputerGroupDiscoveryTüm Windows Server 2016 Bilgisayar Grubunu Doldurma (Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.All.DiscoveryAğ Bağdaştırıcılarını Bul (Etkin ve Devre Dışı)Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.All.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.DiscoveryAğ Bağdaştırıcılarını Bulma (Yalnızca Etkin)Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiscoveryWindows Fiziksel Diskleri'ni BulMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartition.DiscoveryDisk Bölümünün Fiziksel Diskini Bulma KuralıMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartition.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.StandardLicense.DiscoveryMicrosoft Windows Server için Lisans BulmaMicrosoft.Windows.Server.10.0.StandardLicense.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerTrue

Agent Tasks (1)

 DisplayNameIDTargetAccessibilityCategoryEnabled
Microsoft.Windows.Server.10.0.Undiscovery.Improper.Cluster.Objects.TaskUygun olmayan Windows kümesi nesnelerinin bulmadan çıkarılması [2016 ve üzeri]Microsoft.Windows.Server.10.0.Undiscovery.Improper.Cluster.Objects.TaskMicrosoft.SystemCenter.AllManagementServersPoolPublicMaintenanceTrue