Stan łączności usługi dostępu do danych

Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.DataAccessServiceConnectivityMonitor (AggregateMonitor)

Sprawdza, czy usługa konfiguracji zarządzania może połączyć się z lokalną usługą dostępu do danych

Knowledge Base article:

Podsumowanie

Ten zbiorczy monitor agregacji ma na celu dostarczenie danych o ogólnej kondycji połączenia usług zarządzania konfiguracją z lokalną usługą dostępu do danych.

Konfiguracja

Stan zielony: Istnieje możliwość połączenia

Stan czerwony: Nie można nawiązać połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz monitory jednostek zależnych.

Przyczyny

Aby ustalić możliwe przyczyny, zobacz inne monitory.

Rozwiązania

Aby ustalić możliwe rozwiązania, zobacz inne monitory.

Element properties:

TargetMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService
Parent MonitorSystem.Health.AvailabilityState
AlgorithmWorstOf
CategoryStateCollection
EnabledTrue
Alert GenerateFalse
Alert Auto ResolveFalse
RemotableTrue
AccessibilityPublic

Source Code:

<AggregateMonitor ID="Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.DataAccessServiceConnectivityMonitor" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService" ParentMonitorID="Health!System.Health.AvailabilityState" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>StateCollection</Category>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>