Taalpakket voor het besturingssysteem Windows Server 2016 (detectie)

Microsoft.Windows.Server.2016.Discovery :: 10.0.17.0 (Management Pack)

Management pack voor het besturingssysteem Microsoft Windows Server 2016: Dit management pack detecteert Windows Server 2016.

Samenvatting

Het management pack voor de basisversie van het Microsoft Windows Server 2016-besturingssysteem controleert de beschikbaarheid en prestaties van Windows Server 2016-besturingssystemen. Het management pack helpt bij het identificeren, corrigeren en voorkomen van mogelijke aan Windows Server 2016 gerelateerde storingen door kritieke gebeurtenissen en prestatie-indicatoren te detecteren, er melding van te maken en er automatisch op te acteren. Daarom kan dit management pack van essentieel belang zijn voor de beschikbaarheid en het correct functioneren van de Windows Server 2016-infrastructuur, inclusief gerelateerde onderdelen.

Dankzij de ingebouwde expertise kan dit management pack problemen opsporen op basis van gedetecteerde prestatie-, status- en beschikbaarheidswaarden. Het Management Pack kan in sommige gevallen zelfs problemen identificeren voordat ze kritiek worden waardoor u meer tijd hebt om te reageren en de algehele beschikbaarheid en prestaties van de infrastructuur en bijbehorende componenten van Windows Server 2016 toenemen. Als gevolg hiervan vallen de totale eigendomskosten (TCO) door gebruik van het management pack lager uit. De infrastructuur wordt immers op proactieve wijze beheerd en er is minder tijd nodig voor het oplossen van problemen.

Het management pack voor de basisversie van het Microsoft Windows Server 2016-besturingssysteem bevat de volgende functies en mogelijkheden:

Toepassingsstructuur

Het management pack detecteert een uitgebreide toepassingsstructuur. In deze toepassingsstructuur worden de relaties tussen alle Windows-onderdelen en logische apparaten weergegeven. Zo kunnen bijvoorbeeld de relaties tussen de computer, het besturingssysteem, de logische schijven, de partities en de fysieke schijven allemaal worden gedetecteerd en weergegeven in diagrammen en topologische oppervlakken.

Monitors en regels

Er is een volledige set monitors en regels beschikbaar om de services, onderdelen en infrastructuur van Windows te bewaken. Het management pack bevat bewakingsmogelijkheden voor:

Taken

Het systeem bevat een set veelgebruikte taken die handig zijn bij het stellen van diagnoses en het oplossen van problemen die van invloed zijn op de beschikbaarheid, prestaties en configuratie van services en onderdelen die met Windows Server te maken hebben.

Kennisset

Het systeem bevat een volledige kennisset voor alle monitors, regels en detecties. In de kennisset vindt u informatie om problemen die door monitors en regels worden gesignaleerd sneller te kunnen oplossen. Waar nodig zijn er interne taken, weergaven en rapporten aan de kennisset toegevoegd voor een snelle diagnose en oplossing van problemen.

Rapporten

Het systeem bevat een reeks rapporten aan de hand waarvan beheerders inzicht kunnen krijgen in de geschiedenis van de Windows Server 2016-omgeving.

Configuratie

Dit management pack hoeft niet te worden geconfigureerd. Functies kunnen worden aangepast om de standaardconfiguratie te wijzigen (bijv.: inschakelen/uitschakelen monitors en regels, wijzigen van drempelwaardes, etc.)

Opmerking: Dit management pack is afhankelijk van de bibliotheek van Microsoft Windows Server. Daarom moet dit management pack tijdens of na het het importeren van het management pack Bibliotheek van Windows Server worden geïmporteerd.

Management Pack Elements

Classes (18)

 DisplayNameIDBase ClassAbstractHostedSingletonGroupExtensionAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.ComputerWindows Server 2016-computerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerMicrosoft.Windows.Server.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroupComputergroep Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerWindows Server 2016-computer (core)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerGroupComputergroep Windows Server 2016 (core)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.OperatingSystemWindows Server 2016-besturingssysteem (core)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionWindows Server 2016-schijfpartitieMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionMicrosoft.Windows.Server.DiskPartitionFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerWindows Server 2016-computer (volledig)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroupComputergroep Windows Server 2016 (volledig)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.OperatingSystemWindows Server 2016-besturingssysteem (volledig)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskLogische Windows Server 2016-schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorLogische Windows Server 2016-processorMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorSystem.LogicalHardwareFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerWindows Server 2016-computer (nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerGroupComputergroep Windows Server 2016 (nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.OperatingSystemWindows Server 2016-besturingssysteem (nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterWindows Server 2016-netwerkadapterMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapterFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemWindows Server 2016-besturingssysteemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskFysieke Windows Server 2016-schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.ProcessorWindows Server 2016-processorMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorMicrosoft.Windows.Server.ProcessorFalseTrueFalseFalseFalsePublic

Relationship Types (3)

 DisplayNameIDSourceTargetAccessibilityAbstract
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskSchijfpartitie bevat logische schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartitionFysieke schijf bevat schijfpartitieMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartitionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionPublicFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.ProcessorHostsLogicalProcessorFysieke processorhosts van de logische processorMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorHostsLogicalProcessorMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorPublicFalse

DataSource Modules (8)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.CPUDiscovery.ModuleTypeWindows-CPU detecterenMicrosoft.Windows.Server.10.0.CPUDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.Discovery.DataSourceWindows Server 2016-detectie (detectie)Microsoft.Windows.Server.10.0.Discovery.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskDiscovery.ModuleTypeDetectiemodule Schijfpartitie naar logische schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskDiscovery.ModuleTypeGegevensbron voor de detectie van logische Windows-schijven.Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.MountPointDiscovery.ModuleTypeGegevensbron voor de detectie van Windows-koppelpunten.Microsoft.Windows.Server.10.0.MountPointDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterDiscovery.ModuleTypeWindows-netwerkadapters detecterenMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskDiscovery.ModuleTypeDetectie van fysieke Windows-schijf.Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Universal.Script.Discovery.DSUniverseel script gegevensbronmodule voor detectieMicrosoft.Windows.Universal.Script.Discovery.DSAnyPublic

ProbeAction Modules (1)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.PowerShellDiscoveryProbeDetectietest voor PowerShell-scriptsMicrosoft.Windows.Server.10.0.PowerShellDiscoveryProbeAnyPublic

Secure References (1)

 DisplayNameIDContextAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.RunAsUnDiscoveryProfileWindows Server 2016: Detectie van onjuiste RunAs-accountobjecten ongedaan makenMicrosoft.Windows.Server.10.0.RunAsUnDiscoveryProfilePublic

Discoveries (15)

 DisplayNameIDTargetEnabled
Microsoft.Windows.Server.10.0.AllServersComputerGroupDiscoveryComputergroep Windows Server 2016 volledig invullenMicrosoft.Windows.Server.10.0.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.DiscoveryWindows 2016-servers detecterenMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.ComputerTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.AllServersComputerGroupDiscoveryComputergroep Windows Server 2016 volledig invullen (core)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.CPU.DiscoveryWindows-CPU's detecterenMicrosoft.Windows.Server.10.0.CPU.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.DiscoveryWindows-schijfpartities detecterenMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDisk.DiscoveryDetectieregel Schijfpartitie naar logische schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.AllServersComputerGroupDiscoveryComputergroep Windows Server 2016 volledig invullen (volledig)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiscoveryLogische Windows-schijven detecterenMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.MountPoint.DiscoveryDetectieregel voor koppelpuntenMicrosoft.Windows.Server.10.0.MountPoint.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.AllServersComputerGroupDiscoveryComputergroep Windows Server 2016 volledig invullen (nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.All.DiscoveryNetwerkadapters detecteren (zowel ingeschakelde als uitgeschakelde adapters)Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.All.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.DiscoveryNetwerkadapters detecteren (alleen ingeschakelde adapters)Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiscoveryFysieke Windows-schijven detecterenMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartition.DiscoveryDetectieregel Fysieke schijf naar schijfpartitieMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartition.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.StandardLicense.DiscoveryLicentie voor Microsoft Windows Server detecterenMicrosoft.Windows.Server.10.0.StandardLicense.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerTrue

Agent Tasks (1)

 DisplayNameIDTargetAccessibilityCategoryEnabled
Microsoft.Windows.Server.10.0.Undiscovery.Improper.Cluster.Objects.TaskDetectie van van onjuiste Windows-clusterobjecten ongedaan maken [2016]Microsoft.Windows.Server.10.0.Undiscovery.Improper.Cluster.Objects.TaskMicrosoft.SystemCenter.AllManagementServersPoolPublicMaintenanceTrue