DFS-N: Souhrn stavu služby AD DS serveru oboru názvů

Microsoft.Windows.FileServer.DFSN.RootTarget.ADPerspectiveHealthRollup (DependencyMonitor)

Tento monitor závislostí shrnuje stav entity perspektivy Active Directory serveru oboru názvů DFS do entity serveru oboru názvů DFS.

Knowledge Base article:

Souhrn

Toto pravidlo je monitor souhrnu závislostí a shrnuje stavy z propojených cílů. Pokud stav není znám, monitorování ještě nebylo pro tento objekt spuštěno. Stav tohoto monitoru závisí na stavu entity perspektivy služby Active Directory serveru oboru názvů DFS.

Příčiny

Stav Není v pořádku pro tento monitor znamená problém s monitorem perspektivy služby Active Directory serveru oboru názvů DFS.

Řešení

V konzole Operations console můžete pomocí průzkumníka stavů procházet k podrobnostem a najít příčinu stavu Není v pořádku. Následně vyřešte problémy na základě znalostí možných příčin problémů konkrétního monitoru.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.FileServer.DFSN.RootTarget
Parent MonitorSystem.Health.AvailabilityState
AlgorithmWorstOf
Source MonitorSystem.Health.AvailabilityState
RelationshipMicrosoft.Windows.FileServer.DFSN.RootTargetContainsADPerspective
CategoryCustom
EnabledTrue
Alert GenerateFalse
Alert Auto ResolveFalse
RemotableTrue
AccessibilityPublic

Source Code:

<DependencyMonitor ID="Microsoft.Windows.FileServer.DFSN.RootTarget.ADPerspectiveHealthRollup" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="Microsoft.Windows.FileServer.DFSN.RootTarget" ParentMonitorID="Health!System.Health.AvailabilityState" Remotable="true" Priority="Normal" RelationshipType="Microsoft.Windows.FileServer.DFSN.RootTargetContainsADPerspective" MemberMonitor="Health!System.Health.AvailabilityState">
<Category>Custom</Category>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</DependencyMonitor>