Windows-CPU's detecteren

Microsoft.Windows.Server.10.0.CPU.Discovery (Discovery)

Deze regel gebruikt WMI om alle processors te detecteren die door de besturingssystemen Windows Server 2016 en hoger worden gerapporteerd.

Knowledge Base article:

Samenvatting

Met deze detectieregel wordt de Windows Server-klasse met de naam Processor voor Windows Server 2016 en hoger gedetecteerd en gevuld met instanties van processors die worden gedetecteerd in de besturingssystemen Windows Server 2016 en hoger.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem
EnabledFalse
Frequency86640
RemotableFalse

Object Discovery Details:

Discovered Classes and their attribuets:
Discovered relationships and their attribuets:

Member Modules:

ID Module Type TypeId RunAs 
DiscoveryDataSource DataSource Microsoft.Windows.Server.10.0.CPUDiscovery.ModuleType Default

Source Code:

<Discovery ID="Microsoft.Windows.Server.10.0.CPU.Discovery" Enabled="false" Target="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem">
<Category>Discovery</Category>
<DiscoveryTypes>
<DiscoveryClass TypeID="Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor">
<Property TypeID="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice" PropertyID="DeviceID"/>
<Property TypeID="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice" PropertyID="Name"/>
<Property TypeID="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice" PropertyID="Description"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.Processor" PropertyID="Manufacturer"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.Processor" PropertyID="Speed"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.Processor" PropertyID="DataWidth"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.Processor" PropertyID="Revision"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.Processor" PropertyID="Version"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.Processor" PropertyID="PerfmonInstance"/>
</DiscoveryClass>
<DiscoveryRelationship TypeID="Windows!Microsoft.Windows.ComputerHostsLogicalDevice"/>
</DiscoveryTypes>
<DataSource ID="DiscoveryDataSource" TypeID="Microsoft.Windows.Server.10.0.CPUDiscovery.ModuleType">
<ComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</ComputerName>
<ComputerID>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/PrincipalName$</ComputerID>
<IntervalSeconds>86640</IntervalSeconds>
<TimeoutSeconds>360</TimeoutSeconds>
</DataSource>
</Discovery>