Kölängd för systemprocessor i Windows Server 2012 R2

Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.SystemProcessorQueueLength.Collection (Rule)

Insamlingsregel för prestandaräknaren System\Kölängd för processor.

Knowledge Base article:

Sammanfattning

Den här regeln samlar in prestandadata för prestandaräknaren System\Kölängd för processor.

Prestandaräknaren System\Kölängd för processor visar antalet trådar i processorkön. Till skillnad från diskräknarna visar den här räknaren endast trådar som är redo och inte trådar som körs. Det finns en enda kö för processortid även på datorer med flera processorer. Detta innebär att om en dator har flera processorer måste du dividera detta värde med antalet processorer som används. En processorkö som normalt sett är mindre än 10 trådar per processor är oftast helt acceptabelt.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem
CategoryPerformanceCollection
EnabledTrue
Instance NameSystem
Counter NameProcessor Queue Length
Frequency300
Alert GenerateFalse
RemotableTrue

Member Modules:

ID Module Type TypeId RunAs 
PerformanceDS DataSource System.Performance.OptimizedDataProvider Default
WriteToDB WriteAction Microsoft.SystemCenter.CollectPerformanceData Default
WriteToDW WriteAction Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceData Default

Source Code:

<Rule ID="Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.SystemProcessorQueueLength.Collection" Enabled="true" Target="Server2012R2!Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem">
<Category>PerformanceCollection</Category>
<DataSources>
<DataSource ID="PerformanceDS" TypeID="SystemPerf!System.Performance.OptimizedDataProvider">
<ComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</ComputerName>
<CounterName>Processor Queue Length</CounterName>
<ObjectName>System</ObjectName>
<InstanceName/>
<AllInstances>false</AllInstances>
<Frequency>300</Frequency>
<Tolerance>10</Tolerance>
<ToleranceType>Absolute</ToleranceType>
<MaximumSampleSeparation>12</MaximumSampleSeparation>
</DataSource>
</DataSources>
<WriteActions>
<WriteAction ID="WriteToDB" TypeID="SC!Microsoft.SystemCenter.CollectPerformanceData"/>
<WriteAction ID="WriteToDW" TypeID="SCDW!Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceData"/>
</WriteActions>
</Rule>