Zabezpečení

System.Health.SecurityState (AggregateMonitor)

Souhrnné monitorování agregující stav zabezpečení entity

Knowledge Base article:

Souhrn

Toto monitorování je souhrnem všech monitorování zabezpečení pro tento objekt. Pokud stav není znám, znamená to, že buď monitorování ještě nebylo pro tento objekt spuštěno, nebo že monitorování zabezpečení ještě nebylo definováno.

Příčiny

Stav Není v pořádku pro toto monitorování znamená problém s jiným monitorováním spuštěným pro tento objekt a monitorování zabezpečení. Všechny aktuální výstrahy od tohoto objektu lze zobrazit pomocí tohoto odkazu:

Zobrazit výstrahy

Řešení

Pomocí průzkumníka stavů můžete procházet k podrobnostem a najít příčinu stavu Není v pořádku. Vyřešte problémy na základě znalostí možných příčin problémů konkrétního monitorování.

Element properties:

TargetSystem.Entity
Parent MonitorSystem.Health.EntityState
AlgorithmWorstOf
CategorySecurityHealth
EnabledTrue
Alert GenerateFalse
Alert Auto ResolveFalse
RemotableTrue
AccessibilityPublic

Source Code:

<AggregateMonitor ID="System.Health.SecurityState" Accessibility="Public" Target="System!System.Entity" ParentMonitorID="System.Health.EntityState" Enabled="true" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>SecurityHealth</Category>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>