Säkerhet

System.Health.SecurityState (AggregateMonitor)

Insamlingsövervakare som aggregerar säkerhetshälsa för en entitet.

Knowledge Base article:

Sammanfattning

Övervakaren är insamlingsövervakare för all säkerhetsövervakning för detta objekt. Övervakningen har inte startat för objektet eller det finns inga övervakare definierade som övervakar säkerhet om tillståndet är okänt.

Orsaker

Om övervakarens tillstånd är ohälsosamt tyder det på problem med en annan säkerhetsövervakare som körs för objektet. Visa alla aktuella aviseringar från det här objektet med den här länken:

Visa aviseringar

Lösningar

Gå in i detalj i hälsoutforskaren och ta reda på orsaken till feltillståndet. Felsök och åtgärda problemet med hjälp av informationen i den specifika övervakaren.

Element properties:

TargetSystem.Entity
Parent MonitorSystem.Health.EntityState
AlgorithmWorstOf
CategorySecurityHealth
EnabledTrue
Alert GenerateFalse
Alert Auto ResolveFalse
RemotableTrue
AccessibilityPublic

Source Code:

<AggregateMonitor ID="System.Health.SecurityState" Accessibility="Public" Target="System!System.Entity" ParentMonitorID="System.Health.EntityState" Enabled="true" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>SecurityHealth</Category>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>