Status van Guarded Fabric

Microsoft.Windows.GuardedFabric.10.0.GuardedHost.AvailabilityHealth (AggregateMonitor)

Aggregaatmonitor voor de werking van Guarded Fabric

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.GuardedFabric.10.0.ComputerRole.GuardedHost
Parent MonitorSystem.Health.AvailabilityState
AlgorithmWorstOf
CategoryAvailabilityHealth
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityMatchMonitorHealth
Alert PriorityNormal
Alert Auto ResolveTrue
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
Aggregaatfout voor de beschikbaarheid van de beveiligde host
Deze beveiligde infrastructuur heeft een of meer unit-monitors voor de beschikbaarheidsstatus die niet goed functioneren.

Source Code:

<AggregateMonitor ID="Microsoft.Windows.GuardedFabric.10.0.GuardedHost.AvailabilityHealth" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="HGSDL!Microsoft.Windows.GuardedFabric.10.0.ComputerRole.GuardedHost" ParentMonitorID="Health!System.Health.AvailabilityState" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>AvailabilityHealth</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.Windows.GuardedFabric.10.0.GuardedHost.AvailabilityHealth.AlertMessage">
<AlertOnState>Error</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>Normal</AlertPriority>
<AlertSeverity>MatchMonitorHealth</AlertSeverity>
</AlertSettings>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>