Chyba nebo poškození systému souborů

Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvailabilityHealth (UnitMonitor)

Monitoruje, zda systém souborů ohlásil chybu týkající se systému souborů nebo poškození na logickém disku.

Knowledge Base article:

Souhrn

Systém souborů NTFS hlásí, že logický disk je buď poškozený, nebo není vůbec k dispozici. Některá data uložená na svazku mohou být nedostupná.

Příčiny

Logický disk může být poškozen nebo nepřístupný z řady důvodu, například:

Řešení

Zkontrolujte stav hardwaru z hlediska jakéhokoli selhání (například selhání disku, řadiče nebo kabelů). Protokol systému ve většině případů obsahuje další události z jiných ovladačů úložiště nižší úrovně, které by mohly naznačovat příčinu selhání.

Jakmile byla izolována a vyřešena příčina problému s hardwarem:

1. Spusťte modul snap-in Správa disků.

2. Zkontrolujte disky a aktivujte znovu všechny disky, u kterých došlo k chybám.

Podle potřeby svazek znovu synchronizujte nebo znovu vygenerujte (v případě, že byl disk členem zrcadleného svazku nebo svazku RAID-5).

3. Na jakémkoli znovu aktivovaném svazku spusťte příkaz chkdsk.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk
Parent MonitorSystem.Health.AvailabilityState
CategoryStateCollection
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityError
Alert PriorityNormal
Alert Auto ResolveTrue
Monitor TypeMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.Monitortype
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
Systém NTFS ohlásil vadný nebo poškozený logický disk.
Systém souborů NTFS na logickém disku {0} ohlásil, že u určité části systému souborů došlo k chybě nebo k poškození. Pro logický disk byl nastaven vadný bit. Ve většině případů lze problém odstranit spuštění nástroje CHKDSK. Podrobnější pokyny naleznete ve znalostní bázi k produktu.
RunAsDefault

Source Code:

<UnitMonitor ID="Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvailabilityHealth" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="Server2008!Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk" ParentMonitorID="SystemHealth!System.Health.AvailabilityState" Remotable="true" Priority="Normal" TypeID="Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.Monitortype" ConfirmDelivery="false">
<Category>StateCollection</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvailabilityHealth.AlertMessage">
<AlertOnState>Error</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>Normal</AlertPriority>
<AlertSeverity>Error</AlertSeverity>
<AlertParameters>
<AlertParameter1>$Target/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice"]/Name$</AlertParameter1>
</AlertParameters>
</AlertSettings>
<OperationalStates>
<OperationalState ID="NotAvailabile" MonitorTypeStateID="Bad" HealthState="Error"/>
<OperationalState ID="Availabile" MonitorTypeStateID="Good" HealthState="Success"/>
</OperationalStates>
<Configuration>
<IntervalSeconds>3600</IntervalSeconds>
<TargetComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</TargetComputerName>
<DiskLabel>$Target/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice"]/DeviceID$</DiskLabel>
<TimeoutSeconds>300</TimeoutSeconds>
</Configuration>
</UnitMonitor>